Slovensko

Strokovni program in stanovski dnevi


 

Strokovni program po dnevih

sobota 23.8   nedelja 24.8.   ponedeljek 25.8   torek 26.8   sreda 27.8.   četrtek 28.8 

 


 

Vse dni sejma

 

Razstavni prostor ZRMK in ENSVET v hali A1

10.00 - 18.00

Brezplačna energetska in gradbena svetovanja za obiskovalce -prenova in novogradnja

Toplotna zaščita stavbnega ovoja, izbira in vgradnja stavbnega pohištva, vgradnja sodobnih kurilnih naprav, obnovljivi viri in učinkovita raba energije v stavbah in gospodinjstvih, investicije na energetskem področju, naprave za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje, trajnostna gradnja in načrtovanje, energijsko učinkoviti gospodinjski aparati, energetska izkaznica stavbe, konstrukcijske in druge poškodbe na objektih, ukrepi ob naravnih nesrečah (poplave, plazovi), mednarodni projekti.

Program predavanj

 

Razstavni prostor GZS, Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij v hali A

9.00 - 19.00

• Razstava Odličnih pekovskih izdelkov 2014 in razstava sezonskega sadja

• Razstava in promocija 50 blagovnih znamk slovenskih živilskih izdelkov

• Razstava izdelkov tekomovanja EcoTrophelia Slovenija 2014

10.00 - 13.00 in 16.00 - 19.00

• "Happy hour" degustacije različnih živilskih izdelkov

 

Razstavni prostor Konzorciaj biotehniških šol Slovenije v hali A

Biotehniška šola Maribor, Biotehniška šola Rakičan, Biotehniški center Naklo, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Šolski center Ptuj – Biotehniška šola, Šolski center Šentjur ter Šolski center Nova Gorica – Biotehniška šola, vabijo z degustacijami, zanimivimi predstavitvami in delavnicami, predstavitvijo srednješolskih in višješolskih izobraževalnih programov na »Trgu poklicev«,  ter tečajev, ki jih izvajajo članice konzorcija. Od ponedeljka do srede s predstavitvijo gostuje tudi srednja kmetijska šola Futog iz Avtonomne pokrajine Vojvodine, Srbija.

10.30 - 12.00 in 14.30 - 16.00

Degustacija izdelkov dijakov in študentov 

 

Hala C3

Agrina kuhinja - pokušnja slovenskih tradicionalnih dobrot pripravljenih na sodoben način

 

Hala D

Otroški vrtec z igralnico vsak dan med 10.00 - 17.00 in vodenimi ogledi po sejmu vsak dan med 11.00 - 12.00 in 14.00 - 15.00

 

Demonstracijski prostor - DP

10.00 - 11.00 in 15.00 - 16.00

• Spretnostna vožnja in kegljanje s traktorjem

11.30 in 13.30

• Demonstracija varnega dela z motorno žago

od ponedeljka do četrtka

• Zetor Road Show - preizkus delovanja traktorjev Zetor

 

Demonstracijski prostor - DP1

9.00 - 19.00

• Jahanje konja za otroke

• Ekološka hiša iz slamnatih bal na lesenih pilotih

• Ekstenzivni nasad starih sort jablan

 

Vzorčni nasad N1

10.00 - 15.00

• Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti

• Delavnice za otroke z naslovom "Gozdna šola"

• Kneippova pot

 

Vzorčni nasad N2

9.00 - 19.00

Voden ogled po vzorčnem nasadu poljščin in vrtnin ter avtohtonih sort kmetijskih rastlin v izvedbi Biotehniške šole Rakičan

13.00

Datalab tehnologije d.d. premierno v Sloveniji predstavlja malo brezpilotno letalo, dron eBee, ki preko kamer in aplikacij spremlja rast rastlin, količino in kvaliteto pridelka, oceni sušo, poda priporočilo za gnojenje z dušikom

 

Vzorčni nasad N3

9.00 - 19.00

Vodeni ogledi po permakulturnem vrtu z biodinamičnim gospodarjenjem in sejemski vinograd s slovenskim trsnim izborom

 

Vzorčni nasad N4

• nasad medovite ajde sort Čebelica in Bambi

• nasad soje Danube Soya

• Gain ekološki samooskrbni vrt z vodenimi ogledi po urah

 

Maneža

• Revije razstavljenih konjev slovenske hladnokrvne pasme

• Revije razstavljene goveje živine

 

Hala D1 / ob 11.00 v nedeljo, ponedeljek, torek in četrtek

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

 


 

Strokovni program po dnevih

sobota 23.8   nedelja 24.8.   ponedeljek 25.8   torek 26.8   sreda 27.8.   četrtek 28.8 


SOBOTA, 23. avgust 2014

dan Tuša

dan turističnih kmetij

dan oračev

dan Pomurja9.00 - 19.00 / hala C3, Agrina kuhinja

Tuš: slovenske dobrote s podeželja s Tuševim Chefom Tomažem Škvarč Lisjakom

Tradicionalne dobrote na sodoben način

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

10.00 - 15.00 / dvorana 1

WORLD HEMP CONGRESS - Slovenia 2014 / Svetovni kongres industrijske konoplje - Slovenija 2014

Program:

- II. Zeliščni forum Republike Slovenije: Zeliščarstvo - priložnost in alternativa v pospeševanju slovenskega kmetijstva z družbenim podjetništvom

- WHC delavnica / strokovna ekskurzija konopljarstva s komentarji strokovnjakov

- Tekmovanje v globalnih tehnoloških inovacijah (predstavitve s strokovnimi komentarji pod vodstvom Tehnološkega parka Varaždin in v sodelovanju z ETDCIH partnerji 

Organizatorji: Društvo zeliščarjev Pomurje, Pan-Nutri d.o.o., Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Tehnološki park Varaždin in Lrf Pomurje

Prireditve sofinancirajo: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Ministrstvo za Notranje zadeve RS in Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti RS

 

10.00 - 18.00 / zunaj pred halo C3

Festival piva

Organizator: Pomurski sejem

 

11.00 - 12.00 / dvorana 3

Predstavitev poslovnega (računalniškega) programa PANTHEON Farming - celovita rešitev za vodenje kmetij

Organizator: Datalab Tehnologije d.d.

 

11.00 / maneža

Otvoritev 52. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA

 

12.00 - 13.00 / maneža

Nastop Promocijske skupine Biotehniške fakultete na lipicancih

Organizator: PRC za konjerejo Krumperk Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

13.00 - 14.00 / maneža

Odprtje razstave in revija vseh razstavljenih živali

 

14.00 - 15.00 / maneža

Nastop Promocijske skupine Biotehniške fakultete na lipicancih

Organizator: PRC za konjerejo Krumperk Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani

 

15.00 - 16.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev slovenske hladnokrvne pasme

 

16.00 - 17.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

17.00 / maneža

Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov regijskega tekmovanja oračev za pokal Pomurskega sejma

 


 

NEDELJA, 24. avgust 2014

dan družinskega kmetovanja

dan gozdarjev in gozda

dan čebelarjev

dan podeželske mladine

dan kmetijske tehnike

dan Kluba Gaia

 

 

9.00 - 10.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Jutranja kava z ministrom

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

9.00 - 10.00 / maneža

Revija lipicancev in razstavljenih konjev slovenske hladnokrvne pasme

 

9.30 - 10.30 / dvorana 1

Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo

 

10.00 - 11.00 / dvorana 3

Posvet: Certificiranje sledljivosti izvora lesa (PECF)

Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor

Vabilo

 

10.00 - 12.00 / dvorana 4

Okrogla miza: Hrana iz naše bližine

Organizator: Zveza ekoloških gibanj Slovenije

Vabilo

 

10.00 - 12.00 / dvorana 5

Predstavitev Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS 


10.00 - 11.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Okrogla miza: Družinsko kmetovanje - skupna točka okoljske, kmetijske in socialne politike od vstopa Slovenije v EU

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS


10.00 - 13.00 / maneža

Srečanje družinskih kmetij

Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Pomurski sejem

Pokrovitelja: ČZD Kmečki glas in Zavarovalnica Triglav

 

10.00 / demonstracijski prostor

16. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov

Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Pomurski sejem

 

10.00 - 12.00 / travnik

Kmečke igre - tekmovanje v ročni košnji in grabljanju

Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

 

10.30 - 12.00 / dvorana 1

Mednarodna strokovna razprava: Varovanje zdravja čebel, s poudarkom na preprečevanju varoze

Organizatorji: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu in Čebelarska zveza društev Pomurja

 

11.00 - 12.00 / dvorana 2

Slavnostna podelitev certifikatov FSC

Organizator: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

 

11.00 / hala D1

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

11.30 - 12.30 / dvorana 3

Predstavitev poslovnega (računalniškega) programa PANTHEON Farming - celovita rešitev za vodenje kmetij

Organizator: Datalab Tehnologije d.d.

 

12.00 - 12.30 / dvorana 1

Novinarska konferenca na temo »Kar sejemo, to žanjemo«

Organizatorja: Čebelarska zveza Slovenije in Javna svetovalna služba v čebelarstvu

 

12.00 - 13.00 / demonstracijski prostor

Tekmovanje v presekovanju debla s sekiro (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma)

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

12.30 / vzorčni nasadi

Ogled njive cvetoče ajde v sklopu projekta »Kar sejemo, to žanjemo«

Organizatorji: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu in Biotehniška šola Rakičan

 

13.00 - 14.00 / hala C3, Agrina kuhinja

Predstavitev slovensko-angleške knjige AJDA (pridelava, uporaba) in pogovor z avtorji ob okušanju jedi iz ajde

Organizatorji: ČZD Kmečki glas, Izobraževalni center Piramida Maribor in Fagopyrum - slovensko društvo za promocijo ajde

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

13.00 - 14.00 / demonstracijski prostor

Tekmovanje v hitrem rezu (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma, tekmuje se z lastno motorno žago)

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

13.00 - 14.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

13.30 - 14.30 / Hala A, razstavni prostor MKO

Okrogla miza mladih: Družinske kmetije – primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini

Organizatorja: Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

14.00 - 16.00 / dvorana 2

Okrogla miza: Sanacija posledic žledoloma v gozdovih in potrebna vlaganja v gozdove

Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

 

14.00 - 15.30 / dvorana 5

Posvet: Kako ustrezno pripraviti zahtevek za izplačilo sredstev iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja


14.00 - 15.00 / pred upravo Pomurskega sejma

Tekmovanje v plesanju polke

Organizatorji: Pomurski sejem, ČZD Kmečki glas in RTV center Maribor

 

14.00 - 15.00 / maneža

Revija lipicancev in razstavljenih konjev slovenske hladnokrvne pasme

 

14.00 - 15.00 / Vinski hram

Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2014 - Špelo Štokelj


15.00 - 16.00 / dvorana 4

Posvet: Vzorčni Gain ekološki vrt za 4 člansko družino

Organizator: Klub Gaia

 

15.00 - 16.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Okrogla miza: Gozd - bogastvo države, državljanov? Priložnost za podjetja?

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

 

15.00 / hipodrom Ljutomer

Velike kasaške dirke za nagrado Pomurskega sejma

 

15.00 - 16.00 / maneža

Tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante

Organizatorji: Pomurski sejem, Interexport, medijski pokrovitelj ČZD Kmečki glas


16.00 - 17.00 / dvorana 4

Posvet: Samooskrbni vrtovi v Sloveniji in predstavitev aplikacije naredivrt.si

Organizator: Klub Gaia

 

16.00 - 17.00 / dvorana 5

Posvet: Pomen organskega gnojenja pri vinogradnikih in sadjarjih in vplivi na donos in kvaliteto

Organizator: Unichem d.o.o.


16.00 - 17.00 / maneža

Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 34. mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme

 

17.00 / maneža

Podelitev priznanj 16. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov

 


 

PONEDELJEK, 25. avgust 2014

dan govedorejcev

dan veterinarjev

dan živilcev

dan semenarjev

dan Porabja

dan ptujskega lüka

dan Vojvodine

dan embalažerjev

dan pomurskega obrtništva in podjetništva

 

 

9.00 - 13.00 / dvorana 5

Posvet: Potencial papirne embalaže: trendi in nove funkcionalnosti

Organizator: Inštitut za celulozo in papir

 

9.00 - 10.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Jutranja kava z ministrom

 

9.00 - 15.00 / hala A, razstavni prostor GZS, ZKŽP

EcoTrophelia Slovenija 2014: Nacionalno tekmovanje študentov za eko inovativne živilske proizvode

14.00 - 15.00 Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad

Organizator: GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

9.30 - 13.30 / dvorana 1

Veterinarski posvet

Program:

- Identifikacija kopitarjev, mag. Marjana Drobnič (UVHVVR), doc. dr. Janko Mrkun (VF), dr. Matjaž Mesarič (VF)
- Aflatoksini v krmi, doc. dr. Breda Jakovac Strajn (VF), Marjana Mohorko (UVHVVR)
- Pridobitev in vzdrževanje statusov čred, prostih bolezni, mag. Breda Hrovatin (UVHVVR), Jedrt Maurer Wernig (UVHVVR)
- Redni uradni veterinarski pregledi na gospodarstvih, mag. Breda Hrovatin (UVHVVR), Marko Potočnik (UVHVVR)
 

Organizatorji: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Veterinarska zbornica (VZ) in Veterinarska fakulteta (VF)

 

9.30 - 11.45 / maneža

Ocenjevanje razstavljene goveje živine

 

10.00 - 12.00 / dvorana 2

Srečanje poslovnih partnerjev ob 60-letnici podjetja SIP

Organizator: SIP, Strojna industrija, d.d.

 

10.00 - 11.30 / dvorana 3

Posvet: Ali je ekološko kmetijstvo prava ideja za vas?

Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor 

Vabilo 

 

12.00 - 12.30 / maneža

Predstavitev rejskega dela: 110-letnica mlečne kontrole v Sloveniji

 

13.00 - 14.30 / dvorana 2

Posvet: Viški hrane - hrana ni odpadek

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

 

13.00 - 14.00 / dvorana 5

Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 35. natečaja “Slovenski oskar za embalažo 2014”

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

13.00 - 14.00 / maneža

Podelitev priznanj in nagrad rejcem nagrajenih živali

 

13.30 / demonstracijski prostor - DP

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

14.00 - 15.00 / dvorana 3

Predstavitev poslovnega (računalniškega) programa PANTHEON Farming - celovita rešitev za vodenje kmetij

Organizator: Datalab Tehnologije d.d.

 

14.00 - 16.00 / dvorana 4

Okrogla miza: Ekološka živinoreja

Organizatorja: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede in Združenje ekoloških kmetov SV Slovenije

Vabilo

 

14.00 - 14.30 / hala A, razstavni prostor MKO

Predstavitev mednarodnega projekta InterVeg v okviru Core Organic II

14.30 organiziran odhod na ogled poskusne pridelave pora in cvetače s podsevkom bele detelje na ekološki kmetiji Berden (Hrastje Mota 98, Radenci)

Organizator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

 

14.00 - 15.00 / Vinski hram

Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2014 - Špelo Štokelj

 

14.30 - 16.30 / dvorana 5          

Posvet: Soja kot nova perspektiva za poljedelske kmetije

16.30 - 17.00 Voden ogled sortimenta soje na kolekcijskem polju in diskusija          

Organizatorji: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Združenje Donau Soja in IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

Vabilo in program

 

15.00 - 16.30 / dvorana 2

Posvet: Reforma SKP - implementacija

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS


15.00 - 16.00 / dvorana 3

Posvet: Pomen organskega gnojenja pri pridelovalcih vrtnin (krompir, zelje, čebula, plodovke,...) in vplivi na donos in kvaliteto

Organizator: Unichem d.o.o. 


15.00 - 16.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Okrogla miza: Veriga v agroživilstvu - 3 leta po podpisu Kodeksa

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

 

15.00 / dvorana 1

Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 52. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA:

18. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod

28. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov

35. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov

 

16.00 - 17.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev slovenske hladnokrvne pasme

 

17.00 - 18.00 / hala A, razstavni prostor MKO 

Predstavitev: Standard "Pridelano/proizvedeno brez GSO" kot dodana vrednost za lokalne pridelke in tržna priložnost  za slovensko živilsko predelovalno industrijo tudi na sosednjih trgih

Organizator: IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

 

17.00 - 17.30 / maneža

Naravno konjarstvo

 

17.00 / Grad Negova

Salon Traminec 2014

Organizatorji: Steyer vina, Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in Mediaspeed

 


 


TOREK, 26. avgust 2014

dan Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

dan vinogradnikov in vinarjev

dan sadjarjev

dan konjerejcev

dan posavskih konjev

dan Zavarovalnice Triglav

dan sommelierjev

 

 

9.00 - 12.30 / dvorana 2

Posvet in okrogla miza: Finančne perspektive za URE (učinkovito rabo energije) - Pot do finančnih sredstev in nove finančne perspektive

Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

Vabilo

 

9.00 - 13.00 / dvorana 3

Posvet: Papirna embalaža v kmetijstvu in prehrani

Organizator: Inštitut za celulozo in papir

 

9.00 - 10.30 / dvorana 5

Posvet: Integrirana pridelava lahko ostane slovenski nadstandard pridelave in kakovosti zelenjave, sadja, grozdja in poljščin tudi v prihodnje

Organizatorja: IKC-Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM in Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

 

9.00 - 10.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Jutranja kava z ministrom

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

9.00 - 10.00 / maneža

Naravno konjarstvo

 

10.00 - 13.00 / dvorana 1

Posvet: Za več znanja na slovenskih kmetijah

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

10.00 - 13.00 / dvorana 4

Delavnica: Vodenje fermentacije in izražanje arome v vinu

Organizator: Fabijan d.o.o.

 

10.00 - 11.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Okrogla miza: Organizacije proizvajalcev - čas za ustanovitev?

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

 

10.00 - 11.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev slovenske hladnokrvne pasme

 

10.00 / Vinski hram

Srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo

 

11.00 - 15.00 / dvorana 5

Sadjarski posvet 2014

- napoved pridelka 2014

- primer vzpostavitve organizacije proizvajalcev za sadje

- okrogla miza o namakanju

Organizator: GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Sekcija za sadjarstvo

 

11.00 / hala D1

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

11.00 / Vinski hram

Srečanje slovenskega reda vitezov vina

 

11.30 - 12.30 / Hala A, razstavni prostor MKO

Okrogla miza in premierna predstavitev filma “Za večjo varnost pri delu na kmetiji”

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Nova Gorica

Projekt "Za večjo varnost pri delu na kmetiji" je na podlagi javnega razpisa 2013 - 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije

 

11.30 / demonstracijski prostor - DP

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

11.30 - 13.00 / maneža

Revija posavskih konjev v vpregi

 

12.00 - 14.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Rokodelske delavnice - pletenje iz slame in koruznega ličja, KP Goričko

 

12.00 / Vinski hram

Srečanje sommelierjev

 

12.30 - 13.30 / dvorana 3

Posvet: Shema kakovosti GLOBAL G.A.P. za povečanje vaše konkurenčnosti

Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor

Vabilo

 

13.00 - 13.45 / dvorana 2

Novinarska konferenca

Organizator: Vinska družba Slovenije

 

13.00 - 14.30 / dvorana 4

Posvet: Slovenski hladnokrvni konj – nastanek in razvoj avtohtone pasme

Organizator: Združenje rejcev konj slovenske hladnokrvne pasme

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

13.00 - 14.00 / Vinski hram

Predstavitev in pokušnja vin iz ekološko pridelanega grozdja

Organizator: Pomurski sejem

 

13.30 / demonstracijski prostor - DP

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

13.30 - 14.30 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

14.00 - 16.00 / dvorana 2

Okrogla miza: Zavarovalnica Triglav - stalna spremljevalka slovenskega kmeta

Organizator: Zavarovalnica Triglav d.d.

 

14.00 - 14.30 / dvorana 3

Novinarska konferenca

Organizator: Datalab Tehnologije d.d.

 

14.00 - 15.00 / Vinski hram

Vodena pokušnja šampionskih vin z jubilejnega ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2014

Organizator: Pomurski sejem

 

15.00 - 16.30 / dvorana 3

Srečanje proizvajalcev pšenice Srednje Evrope

Organizatorji: Sindikat kmetov Slovenije, Zadružna zveza Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

15.00 - 17.00 / dvorana 4

Predstavitev 40. jubilejne številke revije Gostinec

Organizator: Agencija 2M d.o.o. Ljubljana

 

15.00 - 16.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Okrogla miza: Prilagajanje na podnebne spremembe - neprehodna ovira ali izziv?

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

 

15.00 - 16.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev slovenske hladnokrvne pasme

 

15.00 - 16.30 / dvorana 1

Svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj 40. jubilenega odprtega državnega ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona

 

16.00 - 17.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

16.30 - 17.30 / dvorana 5

Posvet: Operativni program zmanjšanja toplogrednih plinov do leta 2020

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

 

17.00 - 18.00 / maneža

Naravno konjarstvo

 

18.00 / ŠRC Gornja Radgona

Nogometna tekma Vinske reprezentance Slovenije

  

SREDA, 27. avgust 2014

dan slovenskih zadružnikov

dan prašičerejcev

dan rejcev drobnice

dan ekološkega kmetijstva

dan slovenske zelenjave

 

 

9.00 - 10.45 / dvorana 2

Posvet: Načrt upravljanja voda / NUV - pomen vode za proizvodnjo hrane

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

 

9.00 - 12.00 / dvorana 3

Posvet: Okolju prijazna papirna embalaža: eco design, re-uporaba papirne embalaže

Organizator: Inštitut za celulozo in papir

 

9.00 - 10.45 / dvorana 4

Eko posvet: Ali je ekološko kmetijstvo lahko alternativa tudi na majhnih kmetijah v Sloveniji?

Program posveta:

- Uvodni pozdrav

- Ekološko kmetovanje v novem programu PRP 2014-2020, Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in okolje

- Ekološko kmetijstvo kot tržna priložnost za drugje zaposlene lastnike kmetij in za manjše kmetije, dr. Martina Bavec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

- Kaj odlikuje slovenske tržno naravnane ekološke kmetije?, dr. Barbara Lampič, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

- Ekološka zeliščna kmetija kot primer dobre prakse na majhni kmetiji, Milan in Vikica Kalan, Zeliščna kmetija Kalan

- Ekonomsko uspešna ekološka kmetija na oddaljeni lokaciji, Zvonko Pukšič, Biokmetija ZEL

Organizator: Eko podeželje z.o.o.

 

9.00 - 9.45 / dvorana 5

Srečanje rejcev krškopoljskih prašičev

Organizator: KGZS - Zavod Novo mesto

 

9.00 - 10.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Jutranja kava z ministrom

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

9.00 - 9.30 / maneža

Naravno konjarstvo

 

10.00 - 13.00 / dvorana 1

Podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije

Organizator: Zadružna zveza Slovenije

 

10.00 - 11.45 / dvorana 5

Prašičerejski posvet in podelitev priznanj in pohval najboljšim rejam

Organizatorji: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije in Slovenska zveza prašičerejcev

 

10.00 - 11.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Okrogla miza: Naravni viri - ali znamo uravnovesiti varovanje in izkoriščanje?

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

 

10.00 - 11.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

11.00 - 12.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev slovenske hladnokrvne pasme

 

11.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00 / Hala A, razstavni prostor Kmetijskega inštituta Slovenije

Pregled rastlin za ugotavljanje bolezni in škodljivcev ter svetovanje

Organizator: Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin


11.00 - 12.45 / dvorana 2

Okrogla miza: Trendi in promocija v pridelavi in predelavi hrane

Organizator: Emona RCP v sodelovanju z GZS, Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij

 

11.00 - 13.00 / dvorana 4

Posvet: Drobnica kot priložnost razvoja demografsko ogroženih območij Slovenije - primer dobre prakse iz Haloz

Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in revija Drobnica, Kmetijska založba

 

11.30 / demonstracijski prostor - DP

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

12.00 - 14.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Rokodelske delavnice - pletenje iz slame in koruznega ličja, KP Goričko

 

12.00 - 13.00 / hala A, razstavni prostor GZS, ZKŽP

Promocija: Prvo meso iz ukrepa Dobrobit živali

Organizator: GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

 

12.30 - 14.00 / dvorana 3

Posvet: Ekološko gojenje okrasnih rastlin uspešno tudi v Sloveniji

Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor

Vabilo

 

13.00 - 15.00 / dvorana 2

Ekosocialni forum: Razvojne usmeritve družinskih kmetij v Sloveniji

Organizator: Ekosocialni forum Slovenije

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

13.00 - 13.30 / maneža

Naravno konjarstvo

 

13.30 - 14.30 / dvorana 4

Predstavitev poslovnega (računalniškega) programa PANTHEON Farming - celovita rešitev za vodenje kmetij

Organizator: Datalab Tehnologije d.d.

 

13.30 / demonstracijski prostor - DP

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

14.00 - 15.00 / dvorana 1

Zaključek nagradne akcije »S kmetije za vas«

Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in ČZD Kmečki glas

 

14.00 - 15.00 / maneža

Revija drobnice s strokovnim komentarjem, prikaz striženja ovc in podelitev priznanj Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS za najboljše reje drobnice v letu 2014

Organizator: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije

 

14.00 - 15.00 / Vinski hram

Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2014 - Špelo Štokelj

 

14.30 - 17.30 / dvorana 3

Okrogla miza: Učinkovito ravnanje z odpadno papirno in kartonsko embalažo

Organizator: Inštitut za celulozo in papir

 

15.00 - 19.00 / dvorana 5

Srečanje avstrijske in slovenske Štajerske

Organizator: Okrajno glavarstvo Jugovzhodne Štajerske

 

15.00 - 16.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Okrogla miza: Voda - pravica, ki jo je treba zapisati v ustavo?

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

 

15.00 - 15.30 / maneža

Predstavitev dela pastirskih psov slovenske avtohtone pasme Kraški ovčar

Organizator: Društvo ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev

 

15.30 - 17.00 / dvorana 1

Posvet: Ekološko kmetovanje je družinski posel

Organizator: ČZD Kmečki glas

 

15.30 - 17.00 / dvorana 2

Posvet: Modelski sistem za spremljanje vodne bilance

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS

 

16.00 / prireditveni prostor pred upravo sejma

Zaključek nagradne akcije “Najtežja buča in najzanimivejša zbirka okrasnih buč” in izrezovanje buč

Organizatorja: Pomurski sejem in ČZD Kmečki glas


16.00 - 17.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev slovenske hladnokrvne pasme

 
 

 

ČETRTEK, 28. avgust 2014

dan kmetijsko-živilskega šolstva

dan naravnih parkov

dan Steyr traktorjev

 

 

9.00 - 10.00 / Hala A, razstavni prostor MKO

Čaj z državno sekretarko

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

9.00 - 9.30 / maneža

Naravno konjarstvo

 

9.30 - 13.00 / dvorana 2

Strokovni seminar: Z geomatiko do atraktivnejšega podeželja

Program seminarja:

9.30 - 9.40      Uvodni pozdrav

                     Stanislav Sraka, Razvojna agencija Sinergija

9.40 - 10.00    Predstavitev projekta GRISI PLUS

                     Jožica Toplak, Razvojna agencije Sinergija

10.00 - 10.25  Pomembnost prostorskih podatkov za podeželje in turizem

                     Nataša Hlača, Monolit d.o.o., Ljubljana

10.25 - 10.55  Izzivi geodezije oziroma geomatike v kmetijstvu

                     dr. Anka Lisec in dr. Marjan Čeh, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

10.55 - 11.20  Odmor za kavo

11.20 - 11.45  Kako spodbuditi zanimanje za podeželje z uporabo 3D geovizualizacij

                     Matevž Domajnko in dr. Dušan Petrovic, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in

                     geodezijo

11.45 - 12.15  Uporaba daljinskega zaznavanja v kmetijstvu

                     mag. Andreja Švab Lenarčič in dr. Krištof Oštir, ZRC SAZU - Znanstvenoraziskovalni center

                     Slovenske akademije znanosti in umetnosti

12.15 - 12.40  Slovenski park turizma in geomatike

                     Stanislav Sivec, Slovenski park turizma, SiPark, Krško

12.40 - 13.00  Vprašanja in odgovori

Organizator: Razvojna agencija Sinergija d.o.o.

Program posveta

 

10.00 - 13.00 / dvorana 1

Okrogla miza: Štafeto semen zmorejo otroci in vrtičkarji. Kmetje, ali zmorete pridelavo semen?

Posvet o  sejanju, pridelovanju avtohtonih domačih in tradicionalnih vrst semen v prihodnosti

Organizatorja: Amarant kooperativa d.o.o. in Eko civilna iniciativa Slovenije

Vabilo in program posveta

 

10.00 - 11.30 / dvorana 4

Posvet: Bio doživetje, eko turistični produkti podeželja

Organizator: Razvojna agencija Sinergija d.o.o.

 

10.00 - 11.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

11.00 - 12.00 / dvorana 3

Predstavitev poslovnega (računalniškega) programa PANTHEON Farming - celovita rešitev za vodenje kmetij

Organizator: Datalab Tehnologije d.d.

 

11.00 / hala D1

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

11.00 - 12.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev slovenske hladnokrvne pasme

 

11.30 / demonstracijski prostor - DP

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

12.00 - 14.00 / dvorana 4

Posvet: Ohranjanje travniških sadovnjakov v čezmejnem projektu »Upkač«

Program posveta:

- Predstavitev projekta »Upkač«, Uroš Koštric, Javni zavod Krajinski park Goričko

- Smernice za ohranjanje smrdokavre in velikega skovika, Katarina Denac, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije

- Dosežki projekta v Slovenskem Porabju, Andreja Kovač, Slovenska Krajina

- Razprava

Organizator: Javni zavod Krajinski park Goričko

 

12.00 / prireditveni prostor pred upravo sejma

5. srečanje starodobnih traktorjev Steyr

Organizator: Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj podeželja

Vabilo

 

12.00 - 12.30 / maneža

Naravno konjarstvo

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Strokovni nasveti javne službe kmetijskega svetovanja

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

13.00 - 14.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

13.30 / demonstracijski prostor - DP

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

14.00 - 15.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev slovenske hladnokrvne pasme

 

14.00 - 15.00 / Vinski hram

Vino in mladi - pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2014 - Špelo Štokelj

 

 

Kontakt:

Vesna Dajčman

T: 02/ 5642 118

E: vesna@pomurski-sejem.si


Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa!