Slovensko

Strokovni program in stanovski dnevi


 

Strokovni program po dnevih

 

Sejem AGRA 2013 ob komercialnih razstavljavcih sooblikujejo najvidnejše vladne, zbornične in strokovne institucije.

 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje organizira ob robu 51. mednarodnega kmetijsko – živilskega sejma AGRA konferenco kmetijskih ministrov na temo beljakovinske strategije. Vabljeni so ministri držav, ki so povezane v Danube Soya Association: Avstrija, BiH, Bolgarija, Hrvaška, Češka republika, Nemčija (Bavarska), Madžarska, Italija (Furlanija Julijska krajina), Moldova, Poljska, Srbija, Slovaška, Slovenija, Švica, Ukrajina ter ministri Makedonije, Črne gore, Kosova in Ruske federacije.
V sklopu razstavnega prostora ministrstva se bodo predstavili tudi naravni parki Slovenije in kmetijsko izobraževanje. Vsebinsko bo izpostavljeno mednarodno leto sodelovanja na področju voda ter pomen ekološkega kmetovanja in lokalne samooskrbe. Predvidevajo 9 okroglih miz z najbolj aktualnimi oz. prioritetnimi temami s področja kmetijstva in okolja, več odmevnih strokovnih posvetov, predstavitve novosti na področju predpisov in strateških dokumentov, jutranja druženja ob kavi in slovenskem zajtrku z ministrom …

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije organizira v nedeljo, 25. avgusta posvet na temo certifikacije gozdov PEFC, v ponedeljek, 26. avgusta Zajtrk z novinarji, v sredo, 28. avgusta strokovni posvet o prašičereji, s podelitvijo priznanj najboljšim rejam. Pripravljajo tudi podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije in Zaključek nagradne akcije »S kmetije za vas«. Ob naštetih dogodkih bodo organizirali tudi več strokovnih posvetov, strokovno vodene oglede prašičerejske razstave, individualna strokovna svetovanja za obiskovalce, predstavitve združenj in zvez, s katerimi dobro sodelujejo, ter predstavitve svojih aktualnih projektov in partnerstev.

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Iz obsežne znanstveno-raziskovalne, strokovne in pedagoške dejavnosti Kmetijski inštitut Slovenije (KIS) na AGRI izpostavlja delo z genskimi viri. Na razstavnem prostoru bodo prikazani dosežki žlahtnjenja in semenarstva ter vzrejno delo za avtohtono kranjsko čebelo. Obiskovalcem bodo na voljo tudi celovite informacije o servisnih storitvah (analiza tal, krme, medu, vina in žganih pijač, dejavnost diagnostičnega laboratorija s področja varstva rastlin in semenski laboratorij) ter individualna strokovna svetovanja.

KIS, kot že vrsto let doslej, soustvarja strokovni program AGRE. V nedeljo, 25. avgusta vabi na predstavitev rezultatov študije Vpliv kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin ter v torek, 27. avgusta na predavanje Informacijska podpora vodenju prehrane krav.


ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE

Na zadružnem razstavnem prostoru se bodo predstavile s priznanjem Zadružne zveze Slovenije nagrajene zadruge, zadružne vinske kleti, zadruge, ki pridelujejo sadje in zelenjavo, zadruge z mesno in mlečno predelavo ter zadruge, ki poleg odkupa in predelave opravljajo še druge dejavnosti.
Sreda je na sejmu tradicionalno dan slovenskih zadružnikov. Osrednja prireditev dneva bo svečana podelitev priznanj zaslužnim zadružnikom in zadružnicam.

GZS – ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ

GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij se bo skupaj s svojimi člani, kmetijskimi in živilskimi podjetji, predstavila več kot 50 najboljših slovenskih blagovnih znamk. Na razstavnem prostoru se bodo izvajale degustacije, priprava različnih jedi ob prisotnosti obiskovalcev. Izpostavili bodo žitni program, sadjarstvo ter inovacije v živilstvu s tekmovanjem študentov in dijakov v izdelavi najbolj inovativnega živilskega izdelka – Ecotrophelia. Več

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Zavod za Gozdove Slovenije organizira jubilejno, 15. sekaško tekmovanje in lastnikov gozdov, demonstracije varnega dela v gozdu in krojenja gozdnih lesnih sortimentov v času tajanja sejma, razstavo na temo gospodarskih in gojitvenih načrtov, okroglo mizo na tematiko možnosti gozdarskih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, delavnico na temo »Gozd v učnih programih osnovnih šol in gozdna pedagogika«, ter delavnico za otroke na temo gozd, sodelovanje Lokalnih akcijskih skupin in gozdarskih šol, izdelavo kipov iz lesa z motorno žago … Vsebinski poudarek bo tudi na odnosu gozda in vode.

ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE

Čebelarska zveza Slovenije bo predstavila delo čebelarskih društev in zvez. Pripravljajo tudi zanimiva strokovna srečanja, podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije čebelar/čebelarka, na sporedu bo podelitev priznanj iz Ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo pod okriljem sejma AGRA ter kronanje nove Medene kraljice.

IZOBRAŽEVALNE USTANOVE

V razstavnem delu ter v strokovnem in družabnem dogajanju bodo sodelovali mladi, ki jih povezujejo
Konzorcij biotehniških šol ter institucije s področja univerzitetnega izobraževanja. Mladi bodo na skupnem razstavnem prostoru predstavili svoje izobraževalne programe in prodajali svoje izdelke. Poudarek bo na eko pridelavi in eko izdelkih.

DRUGE SODELUJOČE INSTITUCIJE

Pri pripravi sejemskih predstavitev aktivno sodelujejo tudi društvo Ekoprlekija in Zveza Biodar, Zveza Turističnih kmetij Slovenije, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Zveza društev podeželske mladine Slovenije ter številne druge stanovske in strokovne organizacije.


Poslovni in stanovski dnevi

Sejem bo tradicionalno spremljalo več deset strokovnih srečanj, posvetovanj in okroglih miz o najbolj perečih vprašanjih kmetijstva, pridelave in predelave hrane ter prehrane.

 

Sobota, 24.8    Nedelja, 25.8.    Ponedeljek, 26.8.    Torek, 27.8.    Sreda, 28.8.    Četrtek, 29.8.

 

VSAK DAN

Vzorčni nasad N3

Strokovno voden ogled po permakulturno biodinamičnem vrtu

 

Vzorčni nasad N2

Voden ogled po vzorčnem nasadu poljščin in vrtnin ter avtohtonih sort kmetijskih rastlin v izvedbi Biotehniške šole Rakičan

 

Vzorčni nasad N1

Strokovno voden ogled po sejemski učni gozdni poti

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

Razstavni prostor KGZ Sloga Kranj

Tekmovanje za obiskovalce v molži krave

Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

 

Hala A1 / Razstavni prostor ZRMK in ENSVET

Brezplačna energetska in gradbena svetovanja za občane 

Najave strokovnih in neodvisnih predavanj in svetovanj ter posveta in okrogle mize na sejmu AGRA za obiskovalce sejma in strokovno javnost od 24. do 29. avgusta 2013 v hali A1 in dvorani 4

Strokovne prireditve gradbenega inštituta ZRMK na sejmu AGRA

Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK, ENSVET

 

10.00 / 13:00 / 16:00 / Demonstracijski prostor - DP

Jahanje konjev za otroke

Organizator: Skupina TOP RURAL

 

Pred halo B

Interaktivna razstava Vode povezujejo

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

10.00 - 12.00 in 14.00 - 16.00 / pred halo B

Vodne ustvarjalnice

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

11.00 in 15.00 / demonstracijski prostor DP2

Demonstracija dozatorja za gnojila v obliki mikrogranul – AGROCHEM

Organizator: AGROCHEM d.o.o.

 

11.30 in 15.30 / demonstracijski prostor DP1

Prikaz delovanja in možnosti preizkušnje stroja za razkladanje in nakladanje hlodov

Organizator: Arko d.o.o.

 

Vinski hram

Pokušnja vina z Odprtega državnega ocenjevanja vin "Vino Slovenija Gornja Radgona 2013"

 

Maneža

Predstavitev športne enote Slovenske vojske s predstavitvami vrhunskih slovenskih športnikov

 

10.00 – 17.00 / hala D

Otroški vrtec z igralnico in vodeni ogledi po sejmu med 11.00 - 12.00 in 14.30 - 15.30


 

SOBOTA, 24. avgust 2013

 

DAN CITY COOPERATION (SREČANJE MEST TREH DEŽEL)

DAN ORAČEV

DAN POMURJA

DAN PTUJSKEGA LÜKA

DAN ZELENJAVE

 

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Ptuj

 

10.00 / maneža

Otvoritev 51. Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA

 

11.00 – 11.30 / dvorana 5

Predavanje: Kako do nižjih stroškov, prvovrstnega komposta in odličnega gnojila?

Organizator: Plastika Skaza

 

11.00 – 14.00 / dvorana 4

Posvet: Zdravo seme in semenski material sta osnova za zdravo integrirano pridelavo zelenjave

11.00 – 11.15 Pozdrav in otvoritev posveta

11.15 – 12.00 Pridelava semena na domači kmetiji, Miša Pušenjak, KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

12.00 – 12.45 Možnosti profesionalne pridelave semena v kooperaciji, Darko Vernik, Semenarna Ljubljana. d.d.

12.45 – 13.30 Kaj je sorta, kaj je hibrid in kaj so GSO rastline? Igor Škerbot, KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod Celje

13.30 – 14.00 Diskusija in zaključek posveta

Organizator: Slovensko združenje za integrirano pridelavo zelenjave

Vabilo na posvet

 

11.00 – 13.00 / dvorana 1

Konferenca županov 24 mest City cooperation

 

11.00 – 13.00 / dvorana 2

Posvet: Spodbujanje pridelave beljakovinskih poljščin in krma »brez GSO«

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

11.30 – 13.00 / maneža

Revija vseh razstavljenih živali

 

12.00 - 12.45 / dvorana 5

Novinarska konferenca

Organizator: Združenje predstavnikov agrarnih skupnosti Slovenije

 

13.00 / dvorana 5

Tekmovanje in ocenjevanje tehnoloških inovacij za konopljo s strokovnim komentarjem

Organizator: World hemp congress / Panonia-zavod

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o dopolnilnih dejavnostih na kmetijah

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Ptuj

 

14.00 – 15.00 / maneža

Predstavitev posameznih dežel - City cooperation

 

15.00 – 16.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

16.00 – 17.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev

 

17.00 / maneža

Razglasitev rezultatov in podelitev pokalov regijskega tekmovanja oračev za pokal Pomurskega sejma


 

NEDELJA, 25. avgusta 2013

 

DAN GOZDOV IN GOZDARJEV

DAN ČEBELARJEV

DAN KMETIJSKE TEHNIKE

DAN PODEŽELSKE MLADINE

 

 

9.00 – 10.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Jutranja kava z ministrom

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o obdavčitvah kmetij in vodenju knjigovodstva na kmetiji

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Murska Sobota

 

9.00 – 19.00 / Hala A, GZS- Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

- okrogla miza: žetev

- srečanje članov Sekcije za mlinarstvo in pekarstvo z ministrom za kmetijstvo in okolje

- novinarska konferenca

 

9.30 – 10.30 / dvorana 1

Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ocenjevanja medu z mednarodno udeležbo

 

10.00 – 11.00 / dvorana 2

Slavnostna podelitev certifikatov PEFC

Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Inštitut KON-CERT, Maribor

 

10.00 – 11.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Okrogla miza: Zavržki hrane – rešitev za mnoge težave na področju hrane?

 

10.00 / demonstracijski prostor

15. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov

Organizatorja: Zavod za gozdove Slovenije in Pomurski sejem

 

10.00 – 11.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

10.30 – 12.00 / dvorana 1

Odprta seja Upravnega odbora Čebelarske zveze Slovenije: Varna hrana - predstavitev rezultatov raziskovalnega dela »Vpliv kakovosti prehrane na dolgoživost čebel in vitalnost čebeljih družin«

Predavateljica: dr. Maja Smodiš Škerl, Kmetijski inštitut Slovenije

Organizator: Čebelarska zveza Slovenije

 

10.30 – 13.00 / ob maneži

Sestavljanje letvenca – voza

Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

 

11.00 – 12.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev

 

11.00 / hala D1

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

11.15 – 12.15 / dvorana 2

Slavnostna podelitev certifikatov FSC

Organizator: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

 

12.00 – 14.00 / demonstracijski prostor

Tekmovanje v presekovanju debla s sekiro (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma)

Tekmovanje v hitrem rezu (tekmovanje je namenjeno obiskovalcem sejma, tekmuje se z lastno motorno žago)

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

12.30 / dvorana 1

Novinarska konferenca

Organizator: Čebelarska zveza Slovenije, Čebelarska zveza društev Pomurja

 

12.30 – 13.30 / dvorana 2

Posvet: Možnosti sofinanciranja investicij v gozdarstvo in predelavo lesa

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

12.30 - 14.30 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rokodelske delavnice – pletenje iz slame, KP Goričko

 

13.00 – 15.00 / dvorana 1

Mednarodna strokovna razprava: Sobivanje čebelarja in kmeta

Sodelujoči: Dr. Renzo Re (Italija); Dr. Pierbruno Mutton (Italija); Ing. Josef Ulz (Avstrija); Vedran Lesjak (Hrvaška); Saša Petrić (Hrvaška); Vlado Auguštin (Slovenija)

Organizator: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu Soorganizator: Čebelarska zveza društev Pomurja

 

13.00 – 14.00 / maneža

Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj 33. mednarodnega ocenjevanja kmetijske mehanizacije in opreme v okviru 51. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o obdavčitvah kmetij in vodenju knjigovodstva na kmetiji

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Murska Sobota

 

13.30 – 15.30 / dvorana 5

Okrogla miza: Pot do učinkovite podporne mreže mladim v kmetijskem sektorju

Organizatorja: Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

14.00 – 17.00 / dvorana 2

Okrogla miza: Dopolnilne dejavnosti na kmetiji s področja gozdarstva

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

Informacije: mag. Andrej Breznikar, 01/470 0078, andrej.breznikar@zgs.gov.si

 

14.00 – 15.00 / vinski hram

Vino in mladi – pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2013 – Nežo Pavlič

Organizator: Pomurski sejem

 

14.00 – 15.00 / maneža

Tekmovanje v plesanju polke ob spremljavi ansambla Dinamika

Organizatorji: Pomurski sejem, ČZD Kmečki glas in RTV center Maribor

 

15.00 / dvorana 3

Okrogla miza: Hrana naj bo zdravilo, zdravilo naj bo hrana

Organizator: Zveza ekoloških gibanj Slovenije

Vabilo

 

15.00 - 16.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Okrogla miza: Kdo naj seka v državnem gozdu?

 

15.00 – 16.00 / maneža

Tekmovanje v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante

Organizatorji: Pomurski sejem, Interexport, medijski pokrovitelj Kmečki glas

 

15.00 / hipodrom Ljutomer

Velike kasaške dirke za nagrado Pomurskega sejma

 

17.00 / maneža

Podelitev priznanj 15. državnega sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov


 

PONEDELJEK, 26. avgust 2013

 

DAN GOVEDOREJCEV

DAN KONJEREJCEV

DAN VETERINARJEV

DAN ŽIVILCEV

DAN SEMENARJEV

DAN PORABJA

DAN VOJVODINE

 

 

9.00 – 10.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Jutranja kava z ministrom

 

9.00 - 19.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Predstavitev dobrih praks PRP 2007 – 2013

 

9.00 – 13.00 / dvorana 3

Nacionalno tekmovanje za študente na področju ekoinovacij v živilstvu »ECOTROPHELIA SLOVENIJA 2013«

Organizator: GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

 

9.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Zajtrk z novinarji

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o obdavčitvah kmetij in gozdnih zemljišč

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Novo mesto


9.00 – 19.00 / Hala A, GZS- Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

EcoTrophelia Slovenija 2013

13.00 - 19.00 - ocenjevanje prijavljenih izdelkov - razglasitev zmagovalcev

 

10.00 – 13.00 / maneža

Ocenjevanje razstavljene goveje živine vseh pasem

 

10.00 – 12.00 / dvorana 1

Neposredna plačila I. stebra SKP 2014-2020

Predstavitev predloga modela neposrednih plačil za Slovenijo

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

10.00 – 11.30 / dvorana 4

Posvet: Stanje v reji slovenskih kasaških konj v Sloveniji

Organizatorji: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS, Kasaška zveza Slovenije, Veterinarska fakulteta Ljubljana – Inštitut za rejo in zdravstveno varstvo kopitarjev, Biotehniška fakulteta Ljubljana, Oddelek Zootehnika Groblje in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

10.00 – 11.30 / dvorana 5

Posvet: Certificiranje in označevanje živil z označbo »Pridelano/proizvedeno brez GSO«

Organizator: Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru – IKC UM

 

10.00 - 11.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Okrogla miza: Podnebne spremembe v Sloveniji - pogled v sedanjost in prihodnost

 

10.30 – 12.45 / dvorana 2

Ali je nacionalna promocija hrane lahko uspešna slovenska zgodba?

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

11.00 / hala D1

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije


11.30 / demonstracijski prostor

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

12.00 – 14.00 / dvorana 4

EKO Posvet: Izzivi ekološkega kmetijstva v Sloveniji

12:00 – 12:10 Uvodni pozdrav

12:10 – 12:30 Stanje v ekološkem kmetijstvu v Sloveniji in predvideni ukrepi za pospešitev razvoja, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

12:30 – 12:50 Bio živila in moderni trendi prehranjevanja, dr. Matjaž Turinek, Ekološka kmetija Turinek

12:50 – 13:10 Primer izletniško ekološke kmetije in prvi koraki v uvajanju permakulture, Boris Uranjek, predsednik Združenja za ekološko kmetijstvo SV Slovenije, Izletniško ekološka kmetija Uranjek "Pri Baronu"

13:10 – 13:30 Uspešnost posameznih tržnih poti za eko izdelke na primeru Bio kmetije Zel, Zvonko Pukšič, Bio kmetija Zel

13.30 – 13.50 Uspešna prodaja eko hrane na domu - primer Eko Prlekija, Marko Slavič, predsednik društva Ekoprlekija

Organizator: Eko podeželje

 

12.00 – 13.30 / dvorana 5

Posvet: Kakovostno seme kot temelj prehranske varnosti

Organizatorja: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in GIZ Semenarstvo Slovenije

 

12.30 - 14.30 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rokodelske delavnice – pletenje iz koruznega ličja, KP Goričko

 

13.00 – 15.00 / dvorana 1

Program razvoja podeželja 2014–2020

Zaključki javne razprave ob pripravi Programa razvoja podeželja 2014-2020

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

13.00 – 14.00 / dvorana 2

Strokovno predavanje: Kratka verige – kako skrajšati pot od njive do mize

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

13.00 – 14.30 / hala A, razstavni prostor Perutnine Ptuj

Novinarska konferenca Perutnine Ptuj

Organizator: Perutnina Ptuj d.d.

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o obdavčitvah kmetij in gozdnih zemljišč

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Novo mesto

 

13.00 – 15.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine in podelitev priznanj in nagrad rejcem

 

13.30 – 15.30 / dvorana 3

Seminar: Inovativnosti v živilstvu

Program:

1. Inovativne tehnološke rešitve za podaljšanje obstojnosti barve svinjine in obarjenih mesnih izdelkov za večjo konkurenčnost, dr.Matjaž Červek

2. Inovativnost na področju proizvodnje funkcionalnih živil, dr.Mihael Gajster

3. Razprava in razno

Organizator: Emona RCP d.o.o.

Vabilo

 

13.30 / demonstracijski prostor

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

14.00 – 15.00 / vinski hram

Vino in mladi – pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2013 – Nežo Pavlič

Organizator: Pomurski sejem

 

14.00 – 15.00 / hala A, razstavni prostor Mlekarne Celeia

Okrogla miza: Obvladujmo mastitis in izboljšajmo kakovost mleka

Organizator: Mlekarna Celeia

 

14.30 – 16.00 / dvorana 2

Posvet: Iz integrirane pridelave v ekološko kmetovanje

Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor

 

15.00 - 16.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Okrogla miza: Voda za vse – kako bomo zagotavljali vodo za prebivalce, proizvodnjo hrane in turizem?

 

16.00 / dvorana 1

Svečana razglasitev rezultatov in podelitev priznanj mednarodnih ocenjevanj v okviru 51. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA:

17. mednarodnega ocenjevanja sadnih sokov, brezalkoholnih pijač in embaliranih vod

27. mednarodnega ocenjevanja mleka in mlečnih izdelkov

34. mednarodnega ocenjevanja mesa in mesnih izdelkov

 

16.00 – 17.00 / dvorana 3

Izvajanje programa Leader

Organizator: Društvo za razvoj slovenskega podeželja

 

16.00 – 17.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev

 

18.00 / grad Negova

Salon Traminec 2013

Organizatorji: Steyer vina, Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in MediaspeedTOREK, 27. avgust 2013

 

DAN EKOLOŠKEGA KMETIJSTVA

DAN VINOGRADNIKOV IN VINARJEV

DAN SADJARJEV

DAN POSAVSKIH KONJEV

 

 

9.00 – 10.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Jutranja kava z ministrom

 

9.00 – 10.15 / dvorana 2

Povezovanje pridelovalcev laškega rizlinga in podelitev priznanj 3. ocenjevanja vina laški rizling

Organizator: KGZS - Zavod Murska Sobota

 

9.00 – 19.00 / demonstracijski prostor - DP

Zetor Road show - preizkus delovanja traktorjev Zetor

Organizator: Gorenje GTI, d.o.o

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o sadjarstvu in drevesničarstvu ter sirarstvu

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Nova Gorica

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o opravilih v vinogradu in priprava na trgatev ter predstavitev in pokušnja slovenskih klonov vinske trte

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Maribor

 

9.30 – 10.45 / dvorana 5

Predstavitev zadnjih novosti na področju ekološkega kmetovanja

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

9.30 / Hala A, GZS- Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Srečanje članov Sekcije za sadjarstvo

 

9.30 - 10.00 / maneža

Naravno konjarstvo – predstavitev

Organizator: Naravno konjarstvo Jani Krmac s.p.

več na: https://www.facebook.com/pages/Naravno-konjarstvo-Jani-Krmac-sp/173237712777724?id=173237712777724&sk=photos_stream

 

10.00 – 10.45 / dvorana 1

Podpis dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi

Organizatorji: podpisniki dogovora

 

10.00 – 12.00 / dvorana 3

Ekološko gojenje okrasnih rastlin

Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor

 

10.00 – 11.45 / dvorana 4

10.00 – 10.20 Predstavitev mednarodnega projekta CORE ORGANIC II – COBRA Coordinating Organic plant BReeding Activities for Diversity

10.20 – 10.40 Predstavitev CRP projekta Alternativne poljščine v različnih pridelovalnih sistemih in kolobarjih kot osnova za prilagajanje klimatskim razmeram ter oskrbe s kakovostno krmo in hrano 2011-2014

10.40 – 11.00 Predstavitev mednarodnega projekta CORE ORGANIC II – INTERVEG: »Multifunkcionalne koristi prekrivnih rastlin v združenih podsevih z zelenjavo (por in cvetača s podsevom bele detelje«

11.00 - 11.20 Vpliv pridelovalnih sistemov na vsebnost sladkorjev in nekaterih bioaktivnih komponent pri stročjem fižolu (delni rezultati aplikativnega raziskovalnega projekta)

11.20 - 11.45 Razprava

Organizator: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

 

10.00 - 11.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Okrogla miza: Oskrba s hrano v javnih zavodih

 

10.00 – 11.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine in konjev

 

10.00 / vinski hram

Srečanje Evropskega reda vitezov vina, Konzulata za Slovenijo

 

10.30 – 12.45 / dvorana 2

Sadjarski posvet

1. Prognosfruit – napoved pridelka 2013, Boštjan Kozole, predsednik Sekcije za sadjarstvo pri GZS-ZKŽP

2. Zagotavljanje visoke kakovosti in nadzor – izkušnje iz avstrijske Štajerske, 

mag. Harald Langmeier, direktor sektorja za kakovost v OPST (organizacija pridelovalcev) 

3. Nagovor predsednika Sveta za varno hrano, prof. dr. Janez Hribar 

4. Predstavitev predloga nove sheme "Preverjena kakovost", Ana Le Marechal-Kolar, MKO

5. Predstavitev predloga specifikacije »Preverjena kakovost« za sadje, Boris Orešek, predsednik Odbora za sadjarstvo v okviru Zakona o promociji

6. Razprava

Organizator: GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

 

11.00 – 14.00 / dvorana 1

Javna predstavitev mnenj: Kako najustrezneje zagotoviti in zavarovati pravico do (pitne) vode

Organizator: Odbor Državnega zbora RS za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje

Vabilo

 

11.00 – 12.30 / dvorana 5

Posvet: Vloga in pomen znanja pri razvoju slovenske živinoreje

a) Uvodno razmišljanje, prof.dr. Emil Erjavec, BF

b) Genomska selekcija – stanje in vizija, doc. dr. Gregor Gorjanc, BF

c) Informacijska podpora vodenju prehrane krav, doc. dr. Jože Verbič, KIS

d) Pomembne točke v prehrani mlečnega goveda, prof.dr. Andrej Lavrenčič, BF

Moderator: prof.dr. Emil Erjavec

Organizator: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

 

11.00 / hala D1

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

11.00 / vinski hram

Srečanje slovenskega reda vitezov vina

 

11.30 – 13.00 / maneža

Revija posavskih konjev v vpregi

 

11.30 / demonstracijski prostor

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

12.00 / dvorana 4

Zaščita rastlin in ukrepi proti suši z naravnimi minerali in hranili

Organizator: Biocin Natura d.o.o. 


12.00 – 13.00 / vinski hram

Predstavitev in pokušnja vin iz ekološko pridelanega grozdja

Organizator: Pomurski sejem

 

12.30 - 14.30 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rokodelske delavnice – lončarjenje z vretenom, KP Goričko

 

13.00 – 14.00 / vinski hram

Vodena pokušnja šampionskih vin z ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2013

Organizator: Pomurski sejem

 

13.00 – 15.00 / dvorana 2

Okrogla miza: Učinkovito upravljanje s kmetijskimi zemljišči v državni lasti

Organizator: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

 

13.00 – 13.45 / dvorana 3

Tiskovna konferenca

Organizator: Vinska družba Slovenije

 

13.00 – 14.00 / dvorana 5

Strokovno predavanje: Oljkarstvo v Sloveniji – od skromnih začetkov do vrhunske kakovosti

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o sadjarstvu in drevesničarstvu ter sirarstvu

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Nova Gorica

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o opravilih v vinogradu in priprava na trgatev ter predstavitev in pokušnja slovenskih klonov vinske trte

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Maribor

 

13.00 – 15.00 / maneža

Spretnostna vožnja s traktorjem (keglanje)

Organizator: Zveza slovenske podeželske mladine

 

13.30 / Hala A, GZS- Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Kosilo z novinarji: Pokušina slovenskih jedi s sadjem, ki jih bo pripravil priznan kuharski mojster (Jure Tomič, gostilna Debeluh)

 

13.30 / demonstracijski prostor

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

14.00 – 16.00 / dvorana 3

Kako skozi preusmeritveno obdobje v ekološkem kmetijstvu?

Organizator: Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru – IKC UM

 

14.00 – 16.00 / dvorana 5

Posvet: Izzivi podeželja

Organizator: Razvojna agencija Kozjansko

 

14.30 - 15.00 / maneža

Naravno konjarstvo – predstavitev

Organizator: Naravno konjarstvo Jani Krmac s.p.

več na: https://www.facebook.com/pages/Naravno-konjarstvo-Jani-Krmac-sp/173237712777724?id=173237712777724&sk=photos_stream

 

15.00 – 16.30 / dvorana 1

Svečana razglasitev rezultatov in podelitev medalj odprtega državnega ocenjevanja vin Vino Slovenija Gornja Radgona

 

15.00 - 16.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Okrogla miza: Nadzor nad hrano – je potrošnik lahko brez skrbi?

 

15.00 – 16.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

16.00 – 17.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev

 

17.00 / ŠRC Gornja Radgona

Nogometna tekma Vinske reprezentance Slovenije


 

SREDA, 28. avgust 2013

 

DAN SLOVENSKIH ZADRUŽNIKOV

DAN KMETIJSKO GOZDARSKE ZBORNICE SLOVENIJE

DAN PRAŠIČEREJCEV

DAN REJCEV DROBNICE

DAN AVSTRIJSKE ŠTAJERSKE

 

 

9.00 – 10.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Jutranja kava z ministrom

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o obdavčitvah na kmetiji

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Kranj, KGZ Celje

 

9.00 – 10.45 / dvorana 2

Odprta seja sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, OE Murska Sobota, OE Maribor in OE Ptuj

Organizatorji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, OE Murska Sobota, OE Maribor in OE Ptuj

Vabilo

 

9.00 – 10.50 in 13:00 – 14:45 / dvorana 4

Posvet in okrogla miza: Uspešnost pri pridobivanju nepovratnih sredstev za nizkoenergijske sanacije in gradnje

Možnosti in primeri dobre in slabe prakse

Organizator: Gradbeni inštitut ZRMK

Vabilo


9.00 – 19.00 / demonstracijski prostor - DP

Zetor Road show - preizkus delovanja traktorjev Zetor

Organizator: Gorenje GTI, d.o.o

 

9.15 - 9.45 / dvorana 5

Srečanje rejcev krškopoljskih prašičev

Organizatorja: KGZS – Zavod NM in Društvo rejcev krškopoljskih prašičev

 

10.00 - 11.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Okrogla miza: Kmetovanje na zavarovanih območjih

 

10.00 - 12.30 / dvorana 1

Podelitev priznanj Zadružne zveze Slovenije

Organizator: Zadružna zveza Slovenije

 

10.00 – 10.45 / dvorana 3

Tiskovna konferenca ob zaključku projekta SOBIO

Organizator: Kmetijsko gozdarski zavod Maribor in Waldverband Steiermark

 

10.00 - 11.45 / dvorana 5

Prašičerejski posvet:

-pozdrav predsednika Priznane rejske organizacije v prašičereji,

-predstavitev stališč prašičerejcev do ukrepov Skupne kmetijske politike v obdobju 2014-2020,

-predavanje Sinhronizacija odstavljanja in pripuščanje svinj,

-podelitev priznanj in pohval najboljšim rejam.

Organizatorji: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza združenj rejcev prašičev Slovenije in Slovenska zveza prašičerejcev

 

10.00 – 11.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

11.00 – 12.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev

 

11.00 – 12.45 / dvorana 2

Predstavitev izračuna katastrskega dohodka (KD) glede na zakonske spremembe

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

11.00 – 12.45 / dvorana 3

Posvet: Od integrirane pridelave do GLOBAL G.A.P certifikata

Organizator: Inštitut KON-CERT Maribor

 

11.00 – 12.45 / dvorana 4

Predstavitev skupne kmetijske politike 2014-2020

Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice in revija Drobnica, Kmetijska založba

 

11.30 / demonstracijski prostor

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije

 

12.00 – 13.00 / dvorana 5

Strokovno predavanje: Vodenje računovodstva na kmetiji, mag. Simona Hojak, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

12.30 - 14.30 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rokodelske delavnice – predenje s kolovratom, KP Goričko

 

13.00 – 15.00 / dvorana 1

Ali je nacionalna promocija hrane lahko uspešna slovenska zgodba?

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 

13.00 – 15.00 / dvorana 2

Posvet: Lokalno uveljavljene sorte rastlin morajo ostati

Predavateljica: doc. dr. Darja Kocjan Ačko

Organizator: Ekosocialni forum Slovenije

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o obdavčitvah na kmetiji

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Kranj, KGZ Celje

 

13.00 – 18.00 / maneža

Kuhanje in degustacija bučne juhe

Organizator: Društvo kmetic Ajda

 

13.30 – 15.00 / maneža

Revija drobnice s strokovnim komentarjem in prikaz striženja ovc

Predstavitev dela pastirskih psov slovenske avtohtone pasme Kraški ovčar

Organizatorja: Zveza društev rejcev drobnice Slovenije in Društvo ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev

 

13.30 / demonstracijski prostor

Demonstracija varnega dela z motorno žago

Organizator: Zavod za gozdove Slovenije


14.00 – 15.00 / vinski hram

Vino in mladi – pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2013 – Nežo Pavlič

Organizator: Pomurski sejem

 

14.00 – 16.00 / hala D4

Svetovanja s področja reje drobnice: Izbira pasme drobnice glede na intenzivnost reje in izbor plemenjaka; Svetovanje s področja prehrane mlečnih ovc in koz; Informacije glede zakonodaje s področja volne

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije


15.00 – 19.00 / dvorana 2

Posvet: Biodinamika danes in jutri

Organizator: Zavod Demeter Slovenija

 

15.00 – 16.30 / dvorana 4

Posvet: Ekološko pašništvo

Organizatorja: Društvo za promocijo prleških ekoloških kmetij in Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

 

15.00 – 19.00 / dvorana 5

Srečanje ob 45. dnevu avstrijske in slovenske Štajerske – srečanje regij Slovenske Gorice in štajerski Vulkanland

Organizator: Okrajno glavarstvo Jugovzhodne Štajerske

 

15.00 – 16.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Okrogla miza: Kmetijska zemljišča - temelj prehranske varnosti

 

15.00 – 17.00 / maneža

Podelitev certifikatov Nacionalne poklicne kvalifikacije in zaključek nagradne akcije »S kmetije za vas«

Organizatorja: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in ČZD Kmečki glas

 

17.00 / maneža

Zaključek nagradne akcije „Najtežja buča in najzanimivejša zbirka okrasnih buč"

Organizatorja: Pomurski sejem in ČZD Kmečki glasČETRTEK, 29. avgust 2013

 

DAN KMETIJSKO-ŽIVILSKEGA ŠOLSTVA

DAN NARAVNIH PARKOV

DAN STEYR TRAKTORJEV

 

 

9.00 – 10.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Čaj z državno sekretarko

 

9.00 - 11.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o obdavčitvah na kmetiji

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Ljubljana

 

9.00 – 19.00 / demonstracijski prostor - DP

Zetor Road show - preizkus delovanja traktorjev Zetor

Organizator: Gorenje GTI, d.o.o

 

10.00 - 12.00 / Hala B, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Rokodelske delavnice – polstenje (filcanje), KP Goričko

 

10.00 – 12.00 / dvorana 1

Posvet: Brez vode ni pridelka: Kako izračunamo vodno bilanco kmetijskih rastlin in sledimo razvoju kmetijske suše?

Organizator: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO

 

10.00 – 11.30 / dvorana 2

Okrogla miza: Medgeneracijski prenos znanj in izkušenj v podjetjih

Organizator: Alma Mater Europaea- Evropski center, Maribor, socialna gerontologija

Informacije: Maja Štager, maja.stager@gmail.com

 

10.00 – 12.00 / dvorana 4

Mednarodni posvet: Urejanje doline in mejne reke Kučnica v okviru projekta GreenNet

Organizator: Javni zavod Krajinski park Goričko

 

10.00 / Hala C3, razstavni prostor Konzorcij biotehniških šol Slovenije

Okrogla miza: Naravovarstvo – zeleni poklici za Slovenijo

Vabilo na okroglo mizo

Vabilo na razstavni prostor

 

10.00 – 11.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

11.00 – 13.00 / dvorana 5

Posvet: Kako pridelati zdravo zelenjavo iz lastnega semena

Organizatorji: EC Svit, Društvo biodinamiki Pomurja in RA Sinergija

 

11.00 – 12.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev

 

11.00 / hala D1

Strokovno voden ogled prašičerejske razstave

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

12.00 – 13.00 / dvorana 2

Strokovno predavanje: Socialno podjetništvo kot priložnost na podeželju

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

 

13.00 – 15.00 / dvorana 4

Posvet: Prleške vinske ceste – priložnosti skupne promocije vinskega turizma Prlekije

Organizator: Ustanova akademika dr. Antona Trstenjaka

Vabilo na posvet

 

13.00 - 15.00 / Hala B, razstavni prostor KGZS

Svetovanje o obdavčitvah na kmetiji

Organizator: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZ Ljubljana

 

13.00 / prireditveni prostor pred upravo

4. srečanje starodobnih traktorjev Steyr

Organizator: Klub za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in razvoj podeželja

 

13.00 – 14.00 / maneža

Revija razstavljene goveje živine

 

14.00 – 15.00 / maneža

Revija razstavljenih konjev

 

14.00 – 15.00 / vinski hram

Vino in mladi – pokušnja vin in pogovor z Vinsko kraljico Slovenije 2013

Organizator: Pomurski sejem


15.00 / hala B1, razstavni prostor AP MS d.d., AC Peugeot

Žrebanje nagrajencev nagradne igre »ZAPELJITE SE Z AVTOBUSOM NA SEJEM AGRA«

Organizatorja: AP MS d.d. v sodelovanju s Pomurskim sejmom d.d.

 


 

 


organizator si pridržuje pravico do spremembe programa!