Sobra glava slo2

SOBRA - 7. Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja


Termin sejma: 20. - 23. 9. 2018  

 

Spoštovani!
vabimo vas, da predstavite novo opremo in storitve na mednarodnem sejmu opreme ter znanja za obrambo, zaščito, varovanje, reševanje in pomoč SOBRA, na katerem se svetovna ponudba srečuje s povpraševanjem v sosedski regiji Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske. 

SOBRA razen številnih poslovnih zavezništev sklepa tudi zavezništvo zaupanja med institucijami, ki zagotavljajo obrambno pripravljenost, varnost državljanov ter zaščito in reševanje, z dobavitelji opreme, civilno družbo, javnostjo in posamezniki. Za skupno dobro si na sejmu SOBRA ob eminentnih poslovnih ponudnikih prizadevajo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, Policija, Uprava RS za zaščito in reševanje ter Gasilska zveza Slovenije, profesionalci in prostovoljci, gospodarstveniki in strokovnjaki.

Arzenal opreme in storitev dopolnjujejo strokovne razstave, dinamične predstavitve, praktični nasveti ter poslovne, stanovske in izobraževalne prireditve. Zato sejem množično obiskujejo pripadniki dolžnostnih in prostovoljnih organizacij, pa tudi širši krog obiskovalcev, ki odgovorno skrbijo za varnost svojih domov, družin in premoženja.

Kot odgovor na vse bolj preteče naravne ujme bodo področje zaščite in reševanja podčrtale tehnične novosti in najboljše prakse v organizaciji in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Najpomembnejša prostovoljna organizacija tega sistema v državi je Gasilska zveza Slovenije, ki šteje več kot 162.000 članov, zato bo v letu 2018 poseben poudarek namenjen gasilski opremi. V okviru sejma, ki bo potekal od 20. do 23. septembra 2018, pa se bo od 22. do 23. septembra odvilo tudi Državno člansko in mladinsko gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta, ki se ga bo udeležilo 5.000 tekmovalcev.

Na področju notranjih zadev in delovanja policije bodo predstavljeni najsodobnejši pristopi in tehnike za zagotavljanje varnosti posameznika in skupnosti. Obrambni poudarki sejma SOBRA 2018 pa bodo na nacionalni obrambi v povezavi z obrambno strategijo Evropske unije.

Vljudno vabljeni k poslovno uspešnemu sodelovanju v zavezništvu zaupanja in varnosti SOBRA 2018!

 

Zlozenka A4 SOBRA 2018 spletjpg Page1

Zloženka SOBRA 2018

 

 

 

SOBRA 2016

 

Fotogalerija 

 

ZAVEZNIŠTVO ZAUPANJA - 6. MEDNARODNI SEJEM OBRAMBE, VARNOSTI, ZAŠČITE IN REŠEVANJA SOBRA 2016

»Šesti Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja - SOBRA je največji tovrstni sejem v Sloveniji. Je izredno dobrodošla prireditev za vse organe, službe, institucije, ki delujejo na teh področjih, ter domača in tuja podjetja, da javnosti predstavijo svoje zahtevno in odgovorno delo, najsodobnejšo opremo, bogato znanje in izjemne dosežke. Trije sejemski dnevi so bili hkrati tudi odlična priložnost, da se Policija, Slovenska vojska, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in Gorska reševalna zveza Slovenije, skratka vsi razstavljavci, letos iz 10 držav, pohvalijo z visoko usposobljenostjo, strokovnostjo in novostmi, ki jih uvajajo. Sejem je tudi možnost, da se vse operativne službe, ki delujejo na področju varnosti, zaščite in reševanja in ki med seboj dnevno tesno sodelujejo, srečajo v nekoliko manj formalnem okolju, si izmenjajo dragocene izkušnje in poglede. Obenem pa so lahko v bolj neposrednem stiku z obiskovalci, torej s tistimi, ki pričakujejo njihovo pomoč in zaščito, kadar so izpostavljeni različnim tveganim situacijam. Obiskovalci tako iz prve roke dobijo informacije in nasvete, pomembne za njihovo varnost in varnost njihovega premoženja.

Dogodek je pomemben tudi z vidika intenzivnih družbenih - političnih, gospodarskih, varnostnih, skratka, strateških, sprememb, ki smo jim priča v zadnjem obdobju v svetu in pri nas.«

Citirano iz govora Boštjana Šefica, državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve, na zaključni slovesnosti 6. Mednarodnga sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja SOBRA 2016

 

»SOBRA 2016, Mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja, je po šestih letih znova dokazal, da je Gornja Radgona pristno stičišče institucij, ki predstavljajo mir, varnost, zaščito, reševanje in sodelovanje. Te institucije so s sloganom »Zavezništvo zaupanja« vanj privabile preko 100 podjetij in zastopstev, ki pokrivajo področja obrambe, varnosti, zaščite in reševanja ter okrog 14.000 obiskovalcev.

Za Pomurski sejem kot organizatorja je pomembno, da je sejem SOBRA pokazal, da po letih krize ponovno prihaja čas, ko je potrebno tem institucijam in vsebinam dati mnogo več pozornosti tudi v smislu finančnih sredstev. Kajti mir, varnost, zaščita in reševanje ob naravnih nesrečah in drugih nepredvidenih dogodkih so pogoj za suverenost in svobodo, brez katerih ni uspešnega in srečnega bivanja v državi in širši regiji.

Ob zaključku letošnjega sejma je obveljalo prepričanje, da moramo s temi vsebinami nadaljevati tudi v prihodnje in v še večji meri vključiti gospodarstvo, ki lahko v njih najde številne poslovne priložnosti.
Pomembno spoznanje je tudi, da moramo tako kot tokrat tudi v prihodnjih letih veliko pozornosti namenjati mladim, njihovemu vključevanju v sisteme obrambe, varnosti, zaščite in reševanja ter spodbujati rast zavedanja o pomenu teh vrednot in dejavnosti v vsakdanjem življenju.

Veselimo se že organizacije 7. sejma SOBRA in verjamemo, da bodo dobri rezultati letošnjega sejma vidni že na prihodnjem!«

Janez Erjavec, predsednik uprave Pomurskega sejma

 

OSEBNA IZKAZNICA

  • Razstavni prostor skupaj: 35.000 m2
  • Razstavne hale: 5.000 m2
  • Zunanji razstavni prostor: 10.000 m2
  • Predstavitveni poligon in demonstracijski prostor: 20.000 m2
  • Število razstavljavcev: 100
  • Število sodelujočih držav: 10
  • Število obiskovalcev: 14.000

 

MEDNARODNA POSLOVNA KOALICIJA

Proizvajalci in zastopniki proizvajalcev iz Slovenije in gostujočih držav so na sejmu SOBRA 2016 ponujali najsodobnejšo oborožitev, transportna sredstva, elektronsko in optično opremo, informacijsko, komunikacijsko in laboratorijsko tehniko, pripomočke za usposabljanje za vojsko in policijo, pa tudi izdelke za njihovo preskrbo in prehrano. Predstavili so gasilska in reševalna vozila ter drugo opremo za področje civilne zaščite, reševanja in gasilstva, opremo za osebno zaščito in varovanje premoženja, oblačila, obutev, medicinski in sanitetni material, ter pripomočke za reševanje ob poplavi, požaru in potresu. Med tujimi predstavitvami so izstopali razstavni prostor gospodarskega oddelka Avstrijskega veleposlaništva, predstavitev Avstrijske vojske, nadgradnje namenskih vozil iz Nemčije ter ponudba Poljske obrambne skupine proizvajalcev v okviru razstavnega prostora Veleposlaništva Republike Poljske.

 

POTRDITEV UREJENOSTI IN VARNOSTI DRŽAVE

Sejem SOBRA je predstavil ključne državne institucije, ki skrbijo za obrambo, varnost, zaščito in reševanje.
Slovenska vojska je predstavila svoje specialnosti ter možnosti za zaposlitev in izgradnjo kariere. Slovenski vojaki so obiskovalcem na delovnih točkah prikazali oborožitev in opremo pripadnikov različnih specialnosti in odgovarjali na njihova vprašanja. Pripravili so atraktivne dinamične predstavitve v obliki reakcij poklicnega vojaka v določenih taktičnih situacijah na osrednjem predstavitvenem poligonu. Vrstili so se nastopi orkestra Slovenske vojske, Garde ter Športne enote ter možnosti obiskovalcev za preizkušanje v streljanju z zračno puško in vožnjo z vojaškimi vozili. Uprava za obrambo Maribor je 22. in 23. na sejmu izvedla seznanitve vojaških obveznikov letnika rojstva 1998 iz območja Pomurja in Podravja, na katere je bilo povabljenih 1802 vojaških obveznikov.
Policija je predstavila splošne policijske naloge, varnost cestnega prometa, varovanje državne meje, delo kriminalistične policije in policijske forenzike, varovanje oseb, delo policije na vodah, specialno enoto, službene pse in konje, delo letalske policijske enote in zgodovino Policije. Pripravili so poseben kotiček »Policija za otroke« in organizirali glasbene nastope različnih sestavov Policijskega orkestra. Policisti so prikazovali praktično izvajanje policijskega postopka in samoobrambe z različnimi rekviziti ter svetovali obiskovalcem glede uporabe različnih samoobrambnih tehnik in jim ponudili vožnje na simulatorju vožnje z motornim kolesom. Na osrednjem poligonu so svoje delo predstavljali vodniki službenih psov, prikazana pa je bila tudi reševalna akcija policijskega helikopterja in policijske gorske enote.
Gasilska zveza Slovenije je predstavila zgodovino slovenskega gasilstva, svojo organiziranost in dejavnosti. Poseben poudarek je bil dan usposabljanju in gasilskim tekmovanjem. Predstavili so zadnje večje intervencije ter ključne podatke o intervencijah. Obiskovalci so lahko spoznali gasilsko uniformo, delovno obleko ter čine in oznake, ki se uporabljajo v gasilski organizaciji. Svojo dejavnost in opremo so predstavili tudi domači gasilci iz GZ Gornja Radgona, ki so izvedli Mednarodno gasilsko vajo »Povezani v pomoč«.
Uprava RS za zaščito in reševanje je predstavila svojo organiziranost in glavne dejavnosti, med drugim s področja ocenjevanja škod po naravnih in drugih nesrečah, sistem opazovanja, obveščanja in javnega alarmiranja, informacijsko-komunikacijski sistem, usposabljanje, področje osebne in vzajemne zaščite, raziskave in razvoj ter mednarodno sodelovanje. Ozaveščali so o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, pripravili otroški kotiček ter kviz za najmlajše obiskovalce sejma, za katere so organizirali tudi dve brezplačni lutkovni predstavi.
Gradbeni institut ZRMK je pripravili bogat vsakodnevni strokovni program predavanj in svetovanj v zvezi z ukrepi ob naravnih nesrečah in zaščite objektov pred njimi.
Gorska reševalna zveza Slovenije je na razstavnem prostoru in z dinamično predstavitvijo prikazala reševanje v gorah in drugih težko dostopnih krajih.

 

STROKA TER DINAMIKA OBRAMBE, VARNOSTI, ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Sejem SOBRA je gospodarstvenikom in profesionalcem ponudil tehtne strokovne posvete in poslovna druženja. Povezal jih je v predstavitvah in spoznavanju najnovejših obrambnih, varnostnih, reševalnih in zaščitnih sredstev, najboljših praks ter strokovnih dognanj.
Vsi, ki odgovorno skrbijo za varnost svojih domov, družin in premoženja so na njem našli pripomočke in strokovne nasvete za samozaščito.
Obiskovalci so se lahko vsak dan preizkušali v spretnosti streljanja z zračno puško ter v streljanju in varni vožnji z različnimi simulatorji. Zapeljali so se lahko z vojaškimi vozili, poskusili enolončnice iz vojaškega kotla in uživali v nastopih Orkestra slovenske vojske in Policijskega orkestra. Občudovali so nastope Garde, predstavitve spretnosti, opreme in znanja slovenskih vojakov, nastope Športne enote Slovenske vojske, spretnostne vožnje policistov z motorjem, njihovo delo s službenimi psi ter se poučili o samoobrambi. Najmlajši so se o pomenu miru in varnosti poučili v vzgojnih kotičkih in na lutkovnih predstavah. Mladi iskalci zaposlitve so našli priložnosti za svojo karierno pot. Prav vsi pa so se počutili varnejše ob dinamičnih predstavitvah znanja, usposobljenosti in opreme Slovenske vojske, Policije, Uprave RS za zaščito in reševanje ter Gasilske zveze Slovenije.
Z zavezništvu zaupanja sejma SOBRA, ki ga je svečano odprla Ministrica za obrambo, Andreja Katič ter sklenil državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve, Boštjan Šefic, so se poleg institucij, poslovnih razstavljavcev ter številnih obiskovalcev povezali tudi številni vidni poslovni, strokovni in politični gostje iz Slovenije in tujine.

 

 

Spletna stran uporablja piškotke.

Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov.

Se strinjam