Medical glava

Strokovni program

 

Torek, 17. april 2018

 

9.30 - 10.00 / hala b

Lutkovna predstava »Jesen listka Timija«

Organizacija: Slovensko društvo Hospic

 

10.00 - 11.00 / dvorana 1

Otvoritev 3. mednarodnega sejma sodobnega zdravstva MEDICAL

Slavnostna otvoriteljica sejma bo ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc

 

11.00 - 12.00 / dvorana v hali B

Protistresna delavnica: stres med teorijo in prakso

Organizacija: Adil Huselja, predavatelj stres menadžmenta in izvajalec sprostitvenih tehnik

 

11.30 - 17.30 / dvorana 2

Okrogla miza in izobraževalni dogodek za zdravnike: Inovativni pristopi v zdravstvu

Cilj programa je predstaviti inovativne pristope v zdravstvu tako na ravni procesov, organizacije, izobraževanja kot tudi inovativne pristope pri zdravljenju in delu s pacienti.

Udeleženci prejmejo kreditne točke: 5,50. Kotizacije ni!

Program in prijave najdete na spletni strani www.domusmedica.si

Organizacija: Zdravniška zbornica Slovenije in Nacionalni institut za javno zdravje

 

12.00 - 13.30 / dvorana 5

Okrogla miza: Enakovredna obravnava bolnikov s kronično rano

Organizacija: Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED

Vabilo

 

13.00 - 14.30 / dvorana 1

Okrogla miza: Aktualni izzivi v trenutni ureditvi dolgotrajne oskrbe

Razvoj in napredek v zadnjih desetletjih se odražata v daljši življenjski dobi prebivalstva. Vendar pa se zdrava leta življenja ne podaljšujejo sorazmerno z daljšo življenjsko dobo. S staranjem se tako povečuje verjetnost, da bomo določeno časovno obdobje življenja potrebovali pomoč druge osebe.

Pred nami kot družbo so pomembni izzivi: kako zadovoljiti naraščajoče potrebe uporabnikov, kako upoštevati njihove individualne potrebe in zagotoviti integrirano v uporabnika usmerjeno oskrbo, kako povečati dostopnost do pomoči v domačem okolju, kako zagotoviti potrebno število ustrezno usposobljenega kadra, kako doseči, da bodo storitve kakovostne, varne, dostopne in dosegljive, da bodo državljani s primerljivimi potrebami lahko dostopali do primerljivih pravic in nenazadnje, kako zagotoviti potrebna finančna sredstva. O teh in drugih izzivih na področju dolgotrajne oskrbe bomo spregovorili z udeleženci okrogle mize.

Organizacija: Ministrstvo za zdravje

 

14.00 - 15.30 / dvorana 5

Okrogla miza: Dostopnost zobozdravstvenih storitev / Ali veste, kakšna je vaša pravica do zobozdravstvene storitve?

Organizacija: Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

Program

 

15.00 - 16.30 / dvorana 1

Okrogla miza: Demenca – Izziv odgovorni družbi

Organizacija: Socialna zbornica Slovenije

Program

 

 

Sreda, 18. april 2018

 

8.30 - 15.00 / dvorana 1

Seminar: Vloga medicinskih sester v lokalni skupnosti

Program:

08.30 - 09.00 Prihod in registracija udeležencev

Moderatorica: Sandra Gaber Flegar

09.00 - 09.05 Pozdrav udeležencev, predsednica regijskega društva

09.05 - 09.35 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - Martina Horvat, dipl.m.s., spec., NIJZ

09.35 - 10.05 Medicinska sestra v promociji zdravja - vez med posameznikom, lokalno skupnostjo in zdravstvenim domom - Slavica Mencingar, dipl. m. s., ZD Gornja Radgona, Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege, ZD Murska Sobota

10.05 - 10.25 Predstavitev šole za starše v splošni bolnišnici Murska Sobota - Polonca Juričinec, dipl. babica

10.25 - 10.55 Predstavitev izvajanja preventivnega programa v pediatričnem in šolskem dispanzerju ZD Murska Sobota - Matjaž Vinkovič, dipl.zn.

10.55 - 11.05 Razprava, vprašanja

11.05 - 11.25 Zobozdravstvena vzgoja in preventiva predšolskih in šolskih otrok - Maja Koudila dipl.m.s. in Andreja Kos dipl.m.s.

11.25 - 11.45 Praktični pouk v programu zdravstvena nega in bolničar-negovalec – vloga zdravstvenih ustanov - Zlatka Lebar, VMS., univ.dipl. pedagog

11.45 - 11.55 Razprava, vprašanja

11.55 - 12.30 Odmor

Moderatorica: Martina Horvat

12.30 - 13.00 Primer dobre prakse referenčnih ambulant v zdravstvenem domu Ljutomer - Simona Šilec, dr. med.,spec.druž.med. in Danijela Kutnjak, dipl. m.s.

13.00 - 13.30 Medicinska sestra v patronažnem varstvu v skrbi za lokalno skupnost - mag. Andreja Krajnc, viš.med.ses., univ.dipl.org.

13.30 - 13.50 Delo z romsko skupino - Zdenka Verban Buzeti, NIJZ

13.50 - 14.20 Nacionalni preventivni programi (ZORA, DORA, SVIT) - Tatjana Krajnc Nikolič, dr. med. spec. socialne medicine, NIJZ

14.20 - 14.35 Razprava, vprašanja in zaključek seminarja

Organizacija: Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja in Nacionalni institut za javno zdravje

Program

 

9.00 - 13.00 / dvorana 4

Krvodajalska akcija

Organizacija: Rdeči križ Slovenije

 

9.30 - 10.00 / hala B

Lutkovna predstava »Jesen listka Timija«

Organizacija: Slovensko društvo Hospic

 

11.00 - 13.00 / dvorana 2

Predavanje: Koronarna bolezen in vseživljenjska rehabilitacija

Predava: Sonja Vidovič Rauter, dr.med.spec. interne in kardiovaskularne medicine

Organizator: Koronarno društvo Radenci

 

11.00 – 12.00 / dvorana v hali B

Protistresna delavnica: stres med teorijo in prakso

Organizacija: Adil Huselja, predavatelj stres menadžmenta in izvajalec sprostitvenih tehnik

 

14.00 - 15.30 / dvorana 2

Javna konferenca: Predstavitev aktualnih sekcij ZIMS

14.00 -14.30 Osnove v antropozofski medicini in farmaciji
Vesna Forštnerič Lesjak, mag.farm. s specializacijo iz antropozofske farmacije in goetheanističnega naravoslovja

14.30 - 15.00 Endokababinoidni sistem, terapevtska uporaba kanabinoidov
Asist. Željko Perdija, dr.med., specialist interne medicine-pulmolog

15.00 - 15.30 Posebnosti medicinske hipnoze v primerjavi s hipnoterapijo
dr.sci. Roman Paškulin, dr.med.

Organizacija: Združenje za integrativno medicino Slovenije

 

 

 

Četrtek, 19. april 2018

 

10.00 - 13.00 / dvorana 5

Strokovno srečanje: Zaposlovanje oseb z invalidnostmi

Organizacija: URI - SOČA, Center za poklicno rehabilitacijo Enota Murska Sobota

 

11.00 – 12.00 / dvorana v hali B

Protistresna delavnica: stres med teorijo in prakso

Organizacija: Adil Huselja, predavatelj stres menadžmenta in izvajalec sprostitvenih tehnik

 

12.00 - 13.30 / dvorana 2

Program »Farmacevtsko svetovanje« - strokovna podpora zdravnikom družinske/splošne medicine pri obvladovanju težav z zdravili

Predavata: doc. dr. Matej Stuhec, mag. farm., spec.klin.farm. in družinska zdravnica Simona Šilec, dr.med.spec. iz Zdravstvenega doma Ljutomer

Predavanje je namenjeno zdravnikom, farmacevtom, drugim zdravstvenim delavcem, pacientom – uporabnikom zdravil in medijem.

Organizacija: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

 

14.00 - 15.30 / dvorana 2

Javna konferenca: Predstavitev aktualnih sekcij ZIMS

14.00 - 14.30 Kaj bi moral vsak terapevt vedeti o ponudbi prehranskih dopolnil in zakaj
mag.sci. Martina Puc, mag. farm., spec., MBA

14.30 - 15.00 Znanstvene in klinične raziskave biopolja ter pomen za klinično prakso
prof. dr. Igor Jerman, biolog, Vesna Periček Krapež

15.00 - 15.30 Ali sploh razumemo pojem Integrativna medicina ali zakaj se tega bojijo, ko pa stojimo na pragu 22. stoletja ? Pro & Contra
mag.Sebastijan Piberl, dr.med.spec.

Organizacija: Združenje za integrativno medicino Slovenije

 

 

 

Zanimivo dogajanje na razstavnih prostorih

 

Torek / hala B

Regijsko tekmovanje osnovnošolskih ekip prve pomoči

Organizacija: Rdeči križ Slovenije

 

Hala A

Predstavitev Ministrstva za zdravje

- Možnost testiranja z orodjem za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe (v torek, 17. 4. 2018)
- Predstavitev pilotnega projekta, ki bo potekal v pilotnih okoljih vzhodne Slovenije in s katerim boste preizkusili ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe.
- Predstavitev direktoratov: Direktorat za dolgotrajno oskrbo, Direktorat za javno zdravje Direktorat za zdravstveno varstvo

 

Promocija presejalnih in preventivnih programov namenjenih krepitvi zdravja in preprečevanju bolezni otrok, mladostnikov in odraslih s pomočjo demonstracijskih modelov; promocija državnega presejalnega programa Svit in ogled modela notranjosti človeškega telesa; brezplačne meritve dejavnikov tveganja za kronične bolezni - krvnega pritiska in visceralne maščobe; predstavitev delavnic iz Programa svetovanja za zdravje v zdravstvenem domu (Ali sem fit?, Tehnike sproščanja in Življenjski slog); individualno svetovanje za zdrav življenjski slog - zdrava prehrana in gibanje za zdravje

Organizacija: NIJZ

 

Predstavitev UKC Maribor
Praktične delavnice in svetovanja: Srčno žilne bolezni - predstavitev dejavnikov tveganja za nastanek srčno žilne bolezni, svetovanje glede življenjskega sloga - telesna dejavnost, prehrana, razvade (Oddelek za kardiologijo in angiologijo); Diabetes kot epidemija sodobnega časa - prikaz pravilnega merjenja krvnega tlaka, krvnega sladkorja, pri odstopanju izmerjenih vrednosti svetovanje ustreznih preventivnih ukrepov (Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo); Dermatologija, kožni rak - Predstavitev dejavnikov tveganja za nastanek kožnega raka, zaščite pred soncem, fototerapije, atopijskega dermatitisa (Oddelek za kožne in spolne bolezni); Samopregledovanje dojk -praktično prikazovanje pravilnega postopka samopregleda dojk, svetovanje (Klinika za ginekologijo in perinatologijo); Materinska šola za nosečnice - Nasveti za bodoče mamice (Oddelek za perinatologijo)

 

Predstavitev Splošne bolnišnice Murska Sobota in Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Zdravstveno vzgojno svetovanje in meritve dejavnikov tveganja, strokovno svetovanje in razlaga rezultatov (krvni sladkor, holesterol, krvni tlak), merjenje gleženjskega indeksa - pretočnosti arterijskega ožilja na nogah, predstavitev Simulacijskega centra in izobraževanje laične javnosti v nudenju začetnih postopkov oživljanja, predstavitev Donorskega programa, predstavitev tehnike pravilnega razkuževanja rok

 

Inovacije v medicini: predstavitev nadgradnje projekta Bionski človek, prikaz inovacij, digitalizacije in novih podpornih tehnologij v sodobni medicini, prikaz dinamičnih vsadkov, črpalk, senzorskih sistemov, ki so povezani z bioniko, mikro in nanotehnologijami, vmesnikov za neinvazivno spremljanje in vizualizacijo aktivnosti skeletnih mišic med rehabilitacijo in vadbo, nalepk s pametnimi barvami,...

Organizacija: Janez Škrlec, Razvojna-raziskovalna dejavnost in član Sveta za znanost in tehnologijo RS s sodelujočimi
institucijami

 

Informacije o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in postopkih uveljavljanja le-teh

Organizacija: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS)

 

Predstavitev vzorčnega zobotehničnega laboratorija, manjša popravila zobnih protez
Promocija poklica zobotehnika

Organizacija: Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

 

Predstavitev vrhunskih programov za zdravje in dobro počutje: zdravje hrbtenice in gibal, vaje za zdravo hrbtenico, ortopedska posvetovalnica, rehabilitacija, diagnostični center za bolezni srca in ožilja, lepotni tretmaji

Organizacija: Sava Medical

 

Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED)

Organizacija: Rdeči križ Slovenije

 

Naturopatski pregledi, iridološki pregledi, avrikulo terapija, flori terapija, moxa terapija, obravnava bolečine-manualne tehnike, obravnava poškodb, limfna drenaža kot tehnika za krepitev imunskega sistema

Organizacija: DOSOR, Dom starejših občanov d.o.o.

 

Informiranje o zgodnjih znakih in prepoznavanju revmatičnih bolezni, ozaveščanje javnosti o raznolikosti revmatizma

Organizacija: Slovensko združenje zdravstvenih so/delavcev v revmatologiji, Društvo revmatikov Slovenije

 

Refleksoterapija na vseh mikrosistemih: stopalih, dlaneh, ušesih in obrazu; razgibalno-sprostitvene vaje; delavnice za samopomoč z obdelavo določenih con na dlaneh in razgibalno-sprostitvenimi tehnikami; refleksoterapija pri težavah z zaprtjem in pri inkontinenci

Organizacija: GZS PTZ, Sekcija refleksoterapevtov

 

Merjenje krvnega sladkorja in holesterola; test ogroženosti glede diabetesa

Organizacija: Zavod Diabetes

 

Predstavitev lokalnih društev upokojencev in njihovih aktivnosti

Organizacija: Zveza društev upokojencev Slovenije

 

Predstavitev izobraževalnih študijskih programov

Organizacija: Medicinska fakulteta UM, Fakulteta za zdravstvene vede UM, Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor ter Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

 

Brezplačno, neodvisno, individualno svetovanje ENSVET o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije

 

 

Hala A1

Predstavitev delovanja in programov društev bolnikov

 

Zdrava kuhinja s prikazi zdravega kulinaričnega programa, nutricističnega programa, veganska, vegetarijanska prehrana, prehrana prilagojena za sladkorne bolnike, prehrana za športno aktivne...

Organizacija: Pomurski sejem

 

Vadba za vitalnost: Zrela leta v stilu

Organizacija: Fit z Andrejo

 

Prikazi telesne vadbe za srce, ožilje, hrbtenico, ...

Organizacija: Zdravilišče Radenci, Koronarno društvo Radenci

 

Strokovno svetovanje diplomiranega fizioterapevta - ocenjevanje telesnih sposobnosti: testiranje gibljivosti sklepov, mišične moči, ocena telesne drže

Organizacija: Združenje fizioterapevtov Slovenije

 

Ultrazvočno merjenje mineralne kostne gostote

Organizacija: Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenije

 

 

Hala A2

Ponudba lokalnih prehranskih izdelkov

 

Gostilna Park, Zdravilišče Radenci

 

 

 

PROGRAM DOGAJANJA NA ODRU V HALI A

 

Torek, 17. 4. 2018

Tema:

Organizator:

10.00 - 10.20

Delavnica: Nega brez vode

Abena-Helpi d.o.o.

10.20 - 10.40

Delavnica: Krvni tlak - Naučimo se pravilno meriti krvni tlak

VPD, Bled d.o.o.

10.40 - 11.00

Delavnica: Bolečina v sklepih in mišicah – hlajenje, da ali ne?

VPD, Bled d.o.o.

11.00 - 11.20

Predavanje: Stres in CBD

Predava: Akira Hasegawa

Merela d.o.o.

11.30 - 11.50

Vaje za krepitev mišic medeničnega dna – kako jih pravilno izvajati

Simps'S d.o.o.

12.00 - 13.00

Predavanje: Kako zmanjšati tveganje za demenco

Društvo Spominčica

13.00 - 13.30

Delavnica: Vaje in igre za ohranjanje kognitivnih sposobnosti

Društvo Spominčica

13.30 - 14.20

Predavanje: Depresija v naturopatiji

Predava: naturopatinja Erika Brajnik

DOSOR, Dom starejših občanov Radenci d.o.o.

14.30 - 14.50

Predavanje: Celostno zdravljenje s konopljo

Predava: Jaka Bitenc

Slovenski konopljin socialni klub

15.00 - 15.20

Delavnica: Nega brez vode

Abena-Helpi d.o.o.

15.30 - 15.50

Delavnica: Intimna nega

TOSAMA d.o.o.

16.00 - 17.00

Predavanje z delavnico: Samopomoč z refleksoterapijo dlani pri vsakodnevnih težavah za vse starostne skupine in zdravilni zvoki

Predavata: Nada Tomazin Dokl in Pavla Zupančič

Sekcija refleksoterapevtov, GZS PTZ

Sreda, 18. 4. 2018

Tema:

Organizator:

9.30 - 10.20

Predavanje z delavnico: Samopomoč z refleksoterapijo dlani pri vsakodnevnih težavah za vse starostne skupine in zdravilni zvoki

Predavata: Nada Tomazin Dokl in Pavla Zupančič

Sekcija refleksoterapevtov, GZS PTZ

10.30 - 10.50

Delavnica: Pomembnost pravilne telesne drže otrok - Ocenjevanje drže telesa in navad otrok v vrtcih in osnovnih šolah

Združenje fizioterapevtov Slovenije, Pomurska regionalna enota

11.00 - 11.20

Delavnica: Nega brez vode

Abena-Helpi d.o.o.

11.30 - 11.50

Delavnica: Intimna nega

TOSAMA d.o.o.

12.00 - 12.20

Predavanje: Merjenje temperature

Lotrič meroslovje d.o.o.

12.30 - 13.00

Predavanje: Vino in mladi

Predavata: doc. dr. Bojan Krebs, dr. med., in Katarina Pungračič, Vinska kraljica Slovenije 2018

Vinska kraljica Slovenije

13.00 - 13.50

Predavanje: Demenca – Možgani

Predava: Sanja Lončar

DOSOR, Dom starejših občanov Radenci d.o.o.

14.00 - 14.20

Delavnica: Sladkorna bolezen – izzivi, ki nas čakajo

VPD, Bled d.o.o.

14.30 - 14.50

Predavanje: Kaj bi morali vedeti o sladkorni bolezni

VI Vis in mojCuker.si

15.00 - 15.20

Predavanje: Konoplja v prehrani

Predava: Marija Kočevar

Merela d.o.o.

15.30 - 15.50

Delavnica: Nega brez vode

Abena-Helpi d.o.o.

16.00 - 17.00

Predavanje: BITI in ostati zdrav – na kaj morate biti pozorni, ko se odločate za nakup prehranskih dodatkov

Algena s.p.

Četrtek, 19. 4. 2018

Tema:

Organizator:

9.15 - 9.50

Predavanje: Mikrobiom – kako je naše celostno zdravje odvisno od mikroorganizmov

Predava: Urška Potočnik

DOSOR, Dom starejših občanov Radenci d.o.o.

10.00 - 10.50

Delavnica: Pomembnost pravilne telesne drže otrok - Ocenjevanje drže telesa in navad otrok v vrtcih in osnovnih šolah

Združenje fizioterapevtov Slovenije, Pomurska regionalna enota

11.00 - 11.20

Predavanje: Konoplja v medicinske namene

Predava: Tanja Bagar

ICANNA - Mednarodni inštitut za kanabinoide

11.30 - 11.50

Predavanje: Kaj bi morali vedeti o sladkorni bolezni

VI Vis in mojCuker.si

12.00 - 12.20

Delavnica: Ergonomija na delovnem mestu -Pomembnost pravilne telesne drže pri odraslih

Združenje fizioterapevtov Slovenije, Pomurska regionalna enota

12.30 - 13.00

Predavanje: Izdelava zobnih nadomestkov

Predava: Franc Rojko, mag. posl. ved, dipl. zob. lab. prot.

Združenje laboratorijske zobne protetike Slovenije

13.15 - 13.45

Slovensko združenje zdravstvenih so/delavcev v revmatologiji - predstavitev združenja

Predava: Barbka Huzjan

Slovensko združenje zdravstvenih so/delavcev v revmatologiji

14.00 - 14.50

Predstavitev Doma za starejše osebe Novinščak

Dom za starije i nemočne osobe Novinšak, Čakovec

15.00 - 16.00

Muziko-terapija ali z glasbo proti stresu

Predava: Irena Trojnar Budak, dr. med., spec. spl. med., na klavirju jo spremlja Berislav Budak, profesor glasbe

DOSOR, Dom starejših občanov Radenci d.o.o. in Društvo Zdravje in glasba Radenci

 

 

 

 

Spletna stran uporablja piškotke.

Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov.

Se strinjam