Medical glava

MEDICAL - Mednarodni sejem sodobnega zdravstva


 Termin sejma: 17. - 19. 4. 2018  

 

POSKRBITE ZA ZDRAVJE NA SEJMU MEDICAL!

Zdravje je naše največje bogastvo, zato vabljeni na sejem MEDICAL, ki je namenjen strokovni in laični javnosti, bolnikom in vsem, ki skrbite za svoje zdravje in zdravje bližnjih. Spoznajte novosti s področja zdravstvene nege in preventive ter mimo čakalnih vrst opravite številne diagnostične meritve.

slomedjpg Page1

ZDRUŽENJE SLO-MED JE PARTNER SEJMA MEDICAL

Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, ki deluje v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice, je že od samega začetka partner sejma MEDICAL

Več

Združenje proizvajalcev in distributerjev medicinskih pripomočkov SLO-MED, ki deluje v okviru GZS Podjetniško trgovske zbornice, je že od samega začetka partner sejma MEDICAL. V strokovnem združenju člani sooblikujejo prihodnost področja, vplivajo na postavljanje tehničnih in cenovnih standardov za dostop do medicinskih pripomočkov. Želijo doseči večjo dostopnost in višjo kvaliteto medicinskih pripomočkov, sodelujejo s sorodnimi domačimi in tujimi združenji in organizacijami, zavzemajo se za etično poslovanje vseh akterjev na trgu. Združenje SLOMED je tudi član mednarodnega združenja Medtech Europe in v skladu s tem so tudi podpisniki Etičnega kodeksa.

V okviru združenja se bodo na sejmu MEDICAL predstavila podjetja, ki bodo predstavila področne skupine za inkontinenco, diabetes, rano, stomo ter invalidske vozičke in izposojo. V času sejma bodo organizirali okroglo mizo na temo: Dostopnost do zdravstvenih storitev/ Ali veste, kakšna je vaša pravica do zobozdravstvene storitve in okroglo mizo na temo Dostopnost modernih oblog za oskrbo kroničnih ran.

 

TEŽIŠČA SEJMA 2018

  • dolgoživa družba
  • dolgotrajna oskrba
  • celostna obravnava pacienta
  • inovacije in nove tehnologije v zdravstvu
  • vključevanje gibalno in senzorno oviranih oseb v vsakdanje življenje
  • proaktivna skrb za zdravje na delovnem mestu

 

 ORGANIZIRANO NA SEJEM

 

slo tours nov   slo tours cover2

 

ORGANIZIRAN IN ZELO UGODEN OBISK SEJMA MEDICAL

Bi želeli s sodelavci/člani društva/prijatelji priti na sejem organizirano in po izredno ugodni ceni? Se preprosto brez skrbi družiti in prepustiti drugim vse organizacijske skrbi s prevozom, vodenjem, vstopnicami, odlično hrano, programom dogajanja na sejmu in če boste želeli tudi po sejmu? Potem preverite letošnjo izredno ugodno in bogato ponudbo, ki jo bomo izvedli v sodelovanju z agencijo SLO TOURS.

Ponudba

 

 AKTUALNO

 

 MZ 01   Logo EKP

 

MINISTRSTVO ZA ZRAVJE VABI NA SVOJ RAZSTAVNI PROSTOR

Med 17. in 19. aprilom 2018 vljudno vabljeni na razstavni prostor Ministrstva za zdravje. V torek, 17. aprila, boste imeli med 9. in 17. uro možnost testiranja z orodjem za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe.

Vse tri dni bodo na stojnici predstavljali tudi pilotni projekt, ki bo potekal v pilotnih okoljih vzhodne Slovenije in s katerim boste preizkusili ključna orodja, mehanizme in storitve na področju integrirane dolgotrajne oskrbe.

Veseli bodo vaših izkušenj, stališč in mnenj kaj vam je pomembno za kakovost življenja in varnost v obdobju, ko sami več ne boste mogli v celoti samostojno poskrbeti zase.
Letošnja tema sejma je dolgotrajna oskrba, vendar pa boste na stojnici prejeli tudi celovit vpogled v delovanje Ministrstva za zdravje.

Več

Direktorat za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje si prizadeva za vzpostavitev celovitega in integriranega sistema dolgotrajne oskrbe za osebe, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti v daljšem časovnem obdobju odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

Direktorat za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje si prizadeva za preprečevanje bolezni na ravni populacije in s tem za zmanjševanje bremen bolezni, tako za posameznika kot za celotno družbo, z varovanjem in krepitvijo duševnega in telesnega zdravja ter krepitvijo zmogljivosti s pomočjo organiziranih in družbenih dejavnosti.

Direktorat za zdravstveno varstvo na Ministrstvu za zdravje s strateškimi in zakonskimi rešitvami uspešno prilagaja zdravstveni sistem novim potrebam prebivalstva ter sledi zahtevam Evropske unije in naprednim procesom razvoja v evropskem prostoru. Cilj direktorata je zagotavljali stabilen javni sistem zdravstvenega varstva in omogočiti čim večjo dostopnost do sodobne, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe za vse prebivalce Slovenije.

Vljudno vabljeni!

Kontakt: dolgotrajna.mz@gov.si

V organizaciji Ministrstva za zdravje bo v torek, 17. 4. od 13.00 - 14.30 v dvorani 1 potekala tudi okrogla miza z naslovom:

Izzivi na področju dolgotrajne oskrbe

Več

Razvoj in napredek v zadnjih desetletjih se odražata v daljši življenjski dobi prebivalstva. Vendar pa se zdrava leta življenja ne podaljšujejo sorazmerno z daljšo življenjsko dobo. S staranjem se tako povečuje verjetnost, da bomo določeno časovno obdobje življenja potrebovali pomoč druge osebe.

Pred nami kot družbo so pomembni izzivi: kako zadovoljiti naraščajoče potrebe uporabnikov, kako upoštevati njihove individualne potrebe in zagotoviti integrirano v uporabnika usmerjeno oskrbo, kako povečati dostopnost do pomoči v domačem okolju, kako zagotoviti potrebno število ustrezno usposobljenega kadra, kako doseči, da bodo storitve kakovostne, varne, dostopne in dosegljive, da bodo državljani s primerljivimi potrebami lahko dostopali do primerljivih pravic in nenazadnje, kako zagotoviti potrebna finančna sredstva.

O teh in drugih izzivih na področju dolgotrajne oskrbe bomo spregovorili z udeleženci okrogle mize.

 

 

 ZZS color OLDLOGO   logotip 01 1

 

ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

V sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravlja v sklopu sejma MEDICAL poldnevni izobraževalni dogodek za zdravnike z naslovom: INOVATIVNI PRISTOPI V ZDRAVSTVU. Dogodek bo potekal v torek, 17. aprila 2018, od 11.30 do 17.30.

Cilj programa je predstaviti inovativne pristope v zdravstvu tako na ravni procesov, organizacije, izobraževanja kot tudi inovativne pristope pri zdravljenju in delu s pacienti.

Izobraževalni program bo štel za kreditne točke, kotizacije ni!

Več

Izobraževalni dogodek za zdravnike: INOVATIVNI PRISTOPI V ZDRAVSTVU

Organizatorja: Zdravniška zbornica Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje

V torek, 17, 4. 2018, od 11.30 do 17.30 v dvorani 2

Program:

11.30 – 11.45 Pozdrav predsednice ZZS in ostalih predsedujočih

11.45 – 12.45 Projekt MOST povezuje paciente, zdravstveni sistem in skupnost - prof. dr. Ivan Eržen, dr. med.

12.45 – 13.30 Možganska kap – Kako jo prepoznamo in zdravimo - Jožef Magdič, dr. med.

13.30 – 14.15 Novosti v prizadevanjih za dvig deleža cepljenih v Sloveniji - Špela Žnidaršič Reljič, dr. med. in Eva Vrščaj

14.15 – 15.00 Digitalizacija zdravstva - naša prihodnost - NIJZ

15.00 – 15.15 Odmor

15.15 – 16.00 Nov celostni pristop k zdravljenju motenj hranjenja - Danijela Moškov, dr. med., Katja Golja, Tanja Golja, Primož Jenkole in Simona Vodopivec

16.00 – 17.30 Zakaj trenirati generične veščine v zdravstvu? - Medicinski trenerji

17.30 Razprava in zaključek

Udeleženci prejmejo kreditne točke: 5,50. Kotizacije ni!

Program in prijave najdete na spletni strani www.domusmedica.si

Poleg izobraževalnega programa se bo Zdravniška zbornica Slovenije na sejmu predstavila tudi z drugimi zanimivimi vsebinami tako za člane kot za širšo javnost.

Vabljeni, da se udeležite izobraževalnega programa, katere od zanimivih okroglih miz in nas obiščete na razstavnem prostoru.

 

 

drustvo sester pomurja   logotip 01 1

 

STROKOVNI SEMINAR ZA MEDICINSKE SESTRE, BABICE, ZDRAVSTVENE TEHNIKE TER DRUGE ZDRAVSTVENE DELAVCE IN SODELAVCE

V sklopu sejma MEDICAL bo v sredo, 18. aprila 2018 od 8.30 do 15.00 potekal seminar na temo VLOGA MEDICINSKIH SESTER V LOKALNI SKUPNOSTI.

Organizirata ga Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja in Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Program:

08.30 - 09.00 Prihod in registracija udeležencev

Moderatorica: Sandra Gaber Flegar

09.00 - 09.05 Pozdrav udeležencev, predsednica regijskega društva

09.05 - 09.35 Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih - Martina Horvat, dipl.m.s., spec., NIJZ

09.35 - 10.05 Medicinska sestra v promociji zdravja - vez med posameznikom, lokalno skupnostjo in zdravstvenim domom - Slavica Mencingar, dipl. m. s., ZD Gornja Radgona, Sandra Gaber Flegar, mag. zdr. nege, ZD Murska Sobota

10.05 - 10.25 Predstavitev šole za starše v splošni bolnišnici Murska Sobota - Polonca Juričinec, dipl. babica

10.25 - 10.55 Predstavitev izvajanja preventivnega programa v pediatričnem in šolskem dispanzerju ZD Murska Sobota - Matjaž Vinkovič, dipl.zn.

10.55 - 11.05 Razprava, vprašanja

11.05 - 11.25 Zobozdravstvena vzgoja in preventiva predšolskih in šolskih otrok - Maja Koudila dipl.m.s. in Andreja Kos dipl.m.s.

11.25 - 11.45 Praktični pouk v programu zdravstvena nega in bolničar-negovalec – vloga zdravstvenih ustanov - Zlatka Lebar, VMS., univ.dipl. pedagog

11.45 - 11.55 Razprava, vprašanja

11.55 - 12.30 Odmor

Moderatorica: Martina Horvat

12.30 - 13.00 Primer dobre prakse referenčnih ambulant v zdravstvenem domu Ljutomer - Simona Šilec, dr. med.,spec.druž.med. in Danijela Kutnjak, dipl. m.s.

13.00 - 13.30 Medicinska sestra v patronažnem varstvu v skrbi za lokalno skupnost - mag. Andreja Krajnc, viš.med.ses., univ.dipl.org.

13.30 - 13.50 Delo z romsko skupino - Zdenka Verban Buzeti, NIJZ

13.50 - 14.20 Nacionalni preventivni programi (ZORA, DORA, SVIT) - Tatjana Krajnc Nikolič, dr. med. spec. socialne medicine, NIJZ

14.20 - 14.35 Razprava, vprašanja in zaključek seminarja

Strokovni seminar je namenjen medicinskim sestram, babicam in zdravstvenim tehnikom ter drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem.

 

 

logotip 01 1

 

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov.

Podrobnejši program o aktivnostih na razstavnem prostoru in organizaciji strokovnih dogodkov

 

 

JS logo   MIZS slo            
                 
INTRI LOGO2jpg Page1jpg Page1   VSSlogo           logo večji VŠP

 

PREDSTAVITEV NOVIH TEHNOLOGIJ, INOVACIJ IN NADGRAJENEGA BIONSKEGA ČLOVEKA

Na sejmu MEDICAL 2018 bo posebna pozornost bo posvečena prikazu inovacij, digitalizacije in novih tehnologij v zdravstvu. V tem sklopu bo še posebej izstopala predstavitev nadgradnja projekta Bionski človek.

Več

Prvič pokrovitelj te predstavitve tudi Direktorat za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

Janez Škrlec, inženir mehatronike, član Sveta za znanost in tehnologijo RS za obdobje 2014-2018, ki je bil za povezovanje gospodarstva in znanosti, za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja, ter prenosa novih tehnologij v gospodarstvo že večkrat nagrajen, bo v sklopu razstave Bionski človek skupaj s svojimi partnerji (inštituti, fakultetami, strokovnimi šolami in drugimi) predstavil nove podporne tehnologije v sodobni medicini. Prikazani bodo dinamični vsadki, črpalke in senzorski sistem, ki so povezani z bioniko, mikro in nanotehnologijami.

V okviru predstavitve bodo predstavljene tehnologije: MEMS, BioMEMS, NEMS, MOEMS in druge. Predstavljen bo tudi nadgrajeni bionični človek – lutka za izobraževalne namene, predvsem bodočih inženirjev bionike in medicinske tehnike.

Laboratorij za sistemsko programsko opremo, ki ga na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru vodi prof. dr. Aleš Holobar, bo predstavil vmesnike za neinvazivno spremljanje in vizualizacijo aktivnosti skeletnih mišic med rehabilitacijo in vadbo.

Predstavitev novih tehnologij in inovacij podpira tudi Direktorat za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Ob razstavi bo inženir Janez Škrlec organiziral spremljevalne predstavitve novih tehnologij in inovacij v medicini. Na otvoritveni dan, 17. aprila 2018, bo na razstavnem prostoru po otvoritvi sejma potekala medijska predstavitev tehnoloških dosežkov v medicini, ki imajo izreden pomen tudi v svetovnem merilu.

Sodelujoči partnerji predstavitve

Slikan z bionskim človekom   MEDICAL

 

 

logo ZZZS 1

 

ZZZS O PRAVICAH IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

ZZZS bo na razstavnem prostoru obiskovalcem nudil svetovanje in pojasnila glede pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter postopkov uveljavljanja le-teh in seznanjal javnost o novostih na področju.

V četrtek, 19. 4. 2018 ob 12. uri organizirajo strokovno predavanje na temo Program »Farmacevtsko svetovanje« - strokovna podpora zdravnikom družinske/splošne medicine pri obvladovanju težav z zdravili

Predavata: doc. dr. Matej Stuhec, mag. farm., spec.klin.farm. in družinska zdravnica Simona Šilec, dr.med.spec. iz Zdravstvenega doma Ljutomer

Predavanje je namenjeno zdravnikom, farmacevtom, drugim zdravstvenim delavcem, pacientom – uporabnikom zdravil in medijem.

Vabilo na predavanje

 

 

 ukc

 

UKC MARIBOR na sejmu MEDICAL

UKC Maribor se predstavlja s praktičnimi delavnicami in svetovanji na razstavnem prostoru v hali A in avtobusom za odvzem krvi UKC Maribor za odvzem krvi na terenu.

Več

NA RAZSTAVNEM PROSTORU V HALI A BODO IZVAJALI NASLEDNJE DELAVNICE:

• Srčno žilne bolezni

Predstavili bodo dejavnike tveganja za nastanek srčno žilne bolezni, svetovali bodo glede življenjskega sloga - telesna dejavnost, prehrana, razvade (Oddelek za kardiologijo in angiologijo)

 

• Diabetes kot epidemija sodobnega časa

Prikazali in izvajali bodo pravilno merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja, pri odstopanju izmerjenih vrednosti bodo po pogovoru s posameznim obiskovalcem svetovali ustrezne preventivne ukrepe, ki jih lahko izvaja posameznik v skrbi za izboljšanje lastnega zdravja. V sklopu svetovanja bodo poudarili življenjski slog, predvsem telesno dejavnost in zdrave prehranjevalne navade. Obiskovalcem bodo ponudili uporabne zdravstveno vzgojne materiale (Oddelek za endokrinologijo in diabetologijo)

 

• Dermatologija – kožni rak

Predstavili bodo dejavnike tveganja za nastanek kožnega raka, zaščito pred soncem, fototerapijo, atopijski dermatitis (Oddelek za kožne in spolne bolezni)

 

• Samopregledovanje dojk

Praktično prikazovanje pravilnega postopka samopregleda dojk, svetovanje (Klinika za ginekologijo in perinatologijo)

 

• Materinska šola za nosečnice

Nasveti za bodoče mamice (Oddelek za perinatologijo)

 

AVTOBUS ZA ODVZEM KRIVI NA TERENU:

UKC Maribor bo promocijsko aktivnost izvajal tudi na zunanjem prostoru z avtobusom UKC Maribor za odvzem krvi na terenu, kjer bodo za obiskovalce na voljo testiranja krvnih skupin (samo v torek, 17. 4. 2018).

Drugi dan sejma (v sredo, 18. 4. 2018) bo organizirana krvodajalska akcija v prostorih sejma. Ta dan bo avtobus za odvzem krvi na terenu samo na ogled (brez določitev krvnih skupin).
Za darovanje krvi je potrebna predhodna prijava krvodajalcev pri pristojnem RKS – OZ do 30. 3. 2018.

 

RKS logo 50 okrogel izrez cmyk

 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE

Rdeči križ Slovenije (RKS) je neodvisna, humanitarna organizacija nacionalnega pomena, ki deluje na območju Republike Slovenije in je član Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Med osnovne dejavnosti RKS sodi tudi usposabljanje laikov za nudenje prve pomoči. V primeru nenadnega srčnega zastoja je za preživetje prizadetega nujno potrebno, da očividci ustrezno ukrepajo, saj mu z nudenjem prve pomoči lahko rešijo življenje.

Na sejmu bodo predstavili temeljne postopke oživljanja, prav tako pa tudi uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED), v skladu z najnovejšimi smernicami Slovenskega reanimacijskega sveta.

V torek, 17. aprila bo potekalo regijsko preverjanje osnovnošolskih ekip prve pomoči, ki bo odprto za javnost. Skozi delo članov ekipe na delovnih mestih bodo predstavljeni najnujnejši ukrepi za nudenje prve pomoči.

Pomembno področje dela Rdečega križa je tudi krvodajalstvo. Darovanje krvi je najvišja oblika solidarnosti in pomoči sočloveku, saj kljub napredku v znanosti in medicini še ne obstaja pripravek ali zdravilo, ki bi lahko nadomestilo to življenjsko tekočino. Posebno pozornost bodo tako namenili tudi ozaveščanju o pomembnosti prostovoljnega in neplačanega darovanja krvi ter motivaciji krvodajalcev.

 DSC 7111

 

 

rsz zfs logotip 1

 

STROKOVNO SVETOVANJE DIPLOMIRANEGA FIZIOTERAPEVTA - OCENJEVANJE TELESNIH SPOSOBNOSTI

Na razstavnem prostoru Strokovnega združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS) - Pomurska regionalna enota, bo obiskovalcem sejma na razpolago brezplačno strokovno svetovanje diplomiranega fizioterapevta. Opravljali bodo ocenjevanje telesnih sposobnosti: testiranje gibljivosti sklepov, mišične moči, ocenjevali telesno držo.

Organizirali bodo tudi koristne delavnice:

- za otroke na temo: »Ocenjevanje drže telesa in navad otrok v vrtcih in osnovnih šolah«

- za odrasle na temo: »Pomembnost pravilne ergonomije na delovnem mestu«

Organizacija: Strokovno združenje fizioterapevtov Slovenije - Pomurska regionalna enota.

 

 

5 VZE

SLOVENSKA VOJSKA NA SEJMU MEDICAL

Uprava za obrambo Maribor bo tudi letos na mednarodnem sejmu sodobne medicine MEDICAL, ki bo potekal od 17. do 19. 4. 2018, organizirala predstavitev Slovenske vojske. Na sejmu bo Vojaška zdravstvena enota postavila in predstavila terensko zdravstveno postajo, dejavnosti in ukrepe za zdravstveno zagotovitev ter doseganje, ohranjanje in zaščito zdravja pripadnikov Slovenske vojske. Predstavljena bodo bojna reševalna vozila SV. Izvajale se bodo demonstracije praktičnih postopkov bojnega reševanja na bojišču. Na promocijski stojnici Uprave za obrambo Maribor bodo na voljo vse informacije za zaposlitev v SV ter o možnosti opravljanja prostovoljnega služenja vojaškega roka, vključitve v vojaške tabore ter vključitve v pogodbeno rezervo. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v streljanju z vojaško puško na simulatorju.

DSC 7056   DSC 7077   1

 

 

ZAVOD VITICA PREDSTAVLJA TUDI STORITEV »24-URNO VAROVANJE NA DALJAVO«

Zavod za pomoč družini na domu Vitica, Gornja Radgona, so.p. bo na sejmu predstavil svojo dejavnost, ki je usmerjena v podporo različnim ciljnim skupinam z namenom dviga njihovih socialnih in drugih kompetenc za čim večjo vključevanje v širšo družbo in samostojno funkcioniranje v domačem okolju. Pri izvajanju programa se povezujejo z različnimi deležniki v ožjem in širšem okolju za prenos dobrih praks in iskanje skupnih aktivnosti ter soustvarjanje skupnih rešitev za zagotavljanje čim bolj ustrezne podpore posamezniku in družini.

Več

Izvajajo storitev »24 urno varovanje na daljavo« - rešitev, ki sta jo pripravila Telekom Slovenije in »Doktor 24 ur«, ki jo bodo predstavili tudi na letošnjem sejmu MEDICAL. Gre za storitev, ki omogoča varno bivanje v domačem okolju in je vedno pri roki. En pritisk na gumb omogoča takojšnji stik s posebnim klicnim centrom, zdravnikom ali vašimi bližnjimi vsak dan 24 ur na dan.
Več informacij na: http://www.vitica.si/index.php/storitve/sosgumb

1

Vzpostavljajo tudi storitev socialni servis, izvajajo storitev pomoč na domu izven javne mreže, program Dnevnega centra IZA - za osebe s težavami v duševnem zdravju, operacijo »Izdelek patchwork 'Spomini' v prepletanju vseh generacij«, program družabništva, sodelujejo kot partner v programu Več in še več o demenci, ki se izvaja po vseh statističnih regijah po Sloveniji ter program Večgeneracijskega centra Pomurja, ki ga izvajajo skupaj s partnerji Slovensko filantropijo, Mladinski svet Ljutomer, Društvo Mozaik in Zavod Vitica.

2   3

 

 

 1

 

DELAVNICA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Vabljeni na brezplačno delavnico za zdrav življenjski slog, ki bo v sredo, 18. 4. 2018, ob 16. uri na predstavitvenem odru v hali A.

Živimo v svetu, ki je zelo neprijazen do nas in do našega zdravja in v katerem je značilen hiter tempo življenja. Vse to nam krade energijo in voljo do tega, da bi naredili kaj dobrega in potrebnega za svoje zdravje. Zato vas vabimo, da se udeležite predavanja na temo: BITI in ostati zdrav!

Svetovali vam bomo kako se najhitreje spopasti z najpogostejšimi zdravstvenimi težavami in vas naučili, kako si lahko sami na naraven način pomagamo, da izboljšamo kvaliteto življenja.
Dobrodošli vsi, ki vam ni vseeno za vaše zdravje. Velikemu številu bolezni se lahko izognemo oz. jih sami preprečimo. Naučili vas bomo na kaj morate biti posebej pozorni, ko se odločate za nakup prehranskih dodatkov, kaj ne smete kombinirati...

Biti in ostati zdrav je vrednota, za katero se je vredno potruditi. Za vsako bolezen raste rožica, le poiskati jo je potrebno znati!

 

Utrinki sejma MEDICAL 2017

 

OSEBNA IZKAZNICA 2017

• Število razstavljavcev: 150

• Sodelujoče države: 13

• Razstavni prostor: 7.500 m2

• Število obiskovalcev: 6.500

 

ZlozenkaA4 medical2018

Zloženka MEDICAL 2018

 

Spletna stran uporablja piškotke.

Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov.

Se strinjam