AGRA glava slo

Strokovne razstave

 

STROKOVNE PREDSTAVITVE

Sejem bodo oživele strokovne razstave goveje živine, konjev, prašičev, drobnice, avtohtonih pasem domačih živali, čebelarstva, malih živali, konzumnih rib v ribniku ter kraškega ovčarja. Živali se bodo predstavljale na atraktivnih revijah na maneži in skozi vodene oglede. Predstavitve bo popestrila tudi prodajna ponudba mlečnih in mesnih izdelkov rejcev.

 

SPECIALIZIRANE KOMERCIALNE RAZSTAVE

K nakupom bodo obiskovalce vabile tematske tržnice jedilnega olja, medu in izdelkov iz medu, eko-bio tržnica ter kmečka tržnica.

Na posebni razstavi bodo predstavljeni nagrajeni izdelki iz mednarodnih ocenjevanj kakovosti mesnih, mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač in medu. Vino Slovenija Gornja Radgona bo predstavilo najboljša vina na razstavi in skozi številne degustacije.

 

STROKOVNE RAZSTAVE ŽIVALI

 RAZSTAVA GOVEJE ŽIVINE

 

V govejem hlevu D3 bodo predstavljene živali slovenskih priznanih rejskih organizacij - PRO pod okriljem KGZS. Razstavljene bodo breje plemenske telice črnobele pasme, rjave pasme in lisaste pasme. Pasme lisasta, črnobela, rjava, limuzin in charolais bodo tudi zastopane s plemenskimi biki. Prav tako bo na sejmu cikasto govedo, kar predstavlja slovensko avtohtono pasmo goveda.
Na dan govedorejcev, v ponedeljek, 28. 8. 2017 bo strokovno ocenjevanje razstavljene goveje živine s podelitvijo nagrad ter priznane rejske organizacije s področja govedoreje bodo obeležile 25 letnico delovanja.

 

 RAZSTAVA PRAŠIČEV

 

Tradicionalno obsega razstava prašičev selekcijski program SLOHIB. Razstava bo obsegala mladice, pitance, tekače, merjasce in krškopoljske prašiče.
Na dan prašičerejcev, v sredo, 30. 8. 2017 bodo organizirani strokovni posveti na aktualno problematiko ter srečanje prašičerejcev Slovenije.

 

 RAZSTAVA DROBNICE

 

Zveza društev rejcev drobnice Slovenije organizira državno razstavo drobnice. V njenem okviru bodo razstavljene vse pasme drobnice prisotne v Sloveniji. Razstavo bo spremljala prodaja izdelkov iz mesa, mleka in volne drobnice ter predstavitve na maneži. S prikazom striženja ovac in vodenja živali s psom pasme Border collie bo še posebej živahno dogajanje na Dan rejcev drobnice, v sredo, 30.8.2017.

 

 RAZSTAVA AVTOHTONIH PASEM DOMAČIH ŽIVALI 

 

V okviru razstave avtohtonih pasem živali bo celoten hlev D2 namenjen predstavitvi slovenskim avtohtonim pasmam živalim. Predstavljene bodo: Lipisanski konj, Posavski konj, Slovenski hladnokrvni konj, Cikasto govedo, Krškopoljski prašič, Drežinska koza, Jezerko-solčavska ovca, Štajerska kokoš, Kranjska čebela.

V hlevu bodo rejci avtohtonih pasem nudili odlične izdelke v pokušino ter prodajo.

Predstavitev dobre prakse in kako povečati gospodarnost reje slovenskih avtohtonih pasem domačih živali – primer jezersko-solčavska ovca:
Predstavitev »Kako do volne – od strižnje do izdelka« (tri dni) 26.8, 27.8., 28.8.2017 ob 10:30 (sobota 11:30)

1

DRUŠTVO BICKA

Društvo BICKA deluje na območju Solčavskega. Že desetletje povezujemo in trudimo za prepoznavnost naše avtohtone jezersko-solčavske ovce in rabo njene volne v njenem izvornem območju.
”Bicka” v našem kraju pomeni “majhna ovčka”.

Delo, ki smo ga skupaj začele pred dobrim desetletjem in z leti nadgrajevale z novimi znanji in projektnim delom, je bila osnova ali spodbuda za nekaj samostojnih ali dopolnilnih zaposlitev predvsem za ženske podeželskega okolja.

Na sejmu AGRA 2017 smo v okviru projekta Biotehniške Fakultete Ljubljana »Avtohtone pasme« pripravili predstavitev: »TRADICIONALNA PRIDELAVA, PRIPRAVA IN PREDELAVA VOLNE«.

www.bicka.si

www.facebook.com/bicka.si/

info@bicka.si

 

Podrobnejši program

KONJI:

1. Lipicanski konj (LK)
ZDRUŽENJE REJCEV LIPICANCA SLOVENIJE,
Lipica 5, 6210 SEŽANA, SLOVENIJA, EU
info@lipizzan-slovenia.com

- Vzrejna hiša lipicancev Barbana, dve kobili z žrebetom
- Kobilarna Hosta, plemenski žrebec
- Zvonko Križaj, delovni konj

 

2. Posavski konj (PK)
SLOVENSKO ZDRUŽENJE REJCEV KONJ PASME POSAVEC
Ravno 4, 8274 Raka
marjeta.metelko@gmail.com

- kobila Litva Mici, rejec in lastnik Prišel Andrej, rok poroda: junij
- Kobila Orena Mala, rejec in lastnik Prišel Andrej, rok poroda: junij
- žrebec Jakob, žrebec v javni lasti, oskrbnik Horvatič Ivan
- kobila Oly, rejec in lastnik Horvatič Ivan

 

3. Slovenski hladnokrvni konj (SHL)
ZDRUŽENJE REJCEV KONJ SLOVENSKE HLADNOKRVNE PASME
Velika Dobrava 10, 1294 Višnja Gora
vahen.anamarie@gmail.com

 

Predstavitev rej:

Rejec Peter Zajc ima na kmetiji 100 konj slovenske hladnokrvne pasme, od tega je 45 plemenskih kobil. Na kmetiji ima registrirano pripustno postajo, saj je oskrbnih dveh plemenskih žrebcev. Konji so bili del kmetije že v njegovem otroštvu, saj je konje prevzel po svojih starših. Celotna družina se preživlja z vzrejo konj slovensko hladnokrvne pasme, predvsem z vzrejo klavnih žrebet. Konje pa uporabljajo tudi za vprego, saj se udeležujejo različnih prireditev.

Na kmetiji Franca in Uroša Salobirja je trenutno 5 plemenskih kobil s tremi žrebeti in enoletna žrebica SHL pasme. Prvi, ki je na kmetijo pripeljal konja je bil sin Uroš. Kmalu zatem se je nad konji navdušil tudi njegov oče Franc, ki si je pred 10 leti kupil prvo kobilo SHL pasme, ki je na kmetiji še danes. Z njo si je vzredil čredo kobil, ki so na nekaterih razstavah širom Slovenije posegle tudi po najvišjih mestih. Kobile uporabljajo predvsem za dvo-vprego, vse pogosteje štiri-vprego, nekajkrat pa so jih vpregli tudi v šest-vprego in tako sodelujejo na raznoraznih prireditvah. Od leta 2016 imajo v oskrbi tudi plemenskega žrebca.

 

GOVEDO:

Cikasto govedo
ZDRUŽENJE REJCEV AVTOHTONEGA CIKASTEGA GOVEDA V SLOVENIJI, CESTA V BONOVEC 1, 1215 MEDVODE
Predstavljena bo krava v mlečnem tipu, rejec Miha Smolej
Rejec: Kmetija Smolej-Uric, Planina pod Golico 4a, 4270 Jesenice
Kmetija leži na senčni strani vasi Planina pod Golico, pod smučiščem Španov vrh. Začne se pri 1000 metrih nad morjem in se razteza do 1300 metrov nad morjem. Kmetija Smolej je po domače znana tudi kot kmetija »Pri Uricu«. Na kmetiji nudijo vožnjo s kočijo, jahanje, pripravljajo spoznavanje kmečkega življenja, delavnice »Kmet naj bo!«, prikaz peke kruha, možnost priprave zabav in dejavnosti za šole. Na kmetiji redijo tri slovenske avtohtone pasme domačih živali: cikasto govedo v mlečnem tipu, posavskega konja in štajerske kokoši. Iz kravjega mleka izdelujejo odlične mlečne izdelke. Kmetiji je bil v letu 2016 trajno podeljen status Ark-središča.

 

PRAŠIČI:

Krškopoljski prašič
DRUŠTVO REJCEV KRŠKOPOLJSKIH PRAŠIČEV, CESTA PRVIH BORCEV 41, 8350 BREŽICE
Predstavljena bo svinja s pujski + merjasec
Rejec: Družinska kmetija Kamenik,, po domače »Kropar«, Zg. Laže 8, Loče
Kmetija leži na nadmorski višini okoli 400 m.n.m. Obsega 6 ha obdelovalnih površin in 4 ha gozda. Redijo edino slovensko avtohtono pasmo prašičev krškopoljskega prašiča. Stalež živali na kmetiji je 25-30 plemenskih svinj. Prevladuje prosta reja živali, tudi v oborah pašnika in gozda na površini 1,5 ha. Večino žita pridelajo doma. Kmetija ima od leta 2008 status vzrejnega središča.

 

KOZE:

Drežniška koza
ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE SLOVENIJE, GROBLJE 3, 1230 DOMŽALE
Predstavljene bodo 2-3 koze + 1 kozel
Rejec: Blaž Kravanja, Mala vas 60 Bovec
Družinska kmetija Kravanja leži na območju Bovca na nadmorski višini okoli 60 m.n.m. Kmetija obsega travnike in pašnike v obsegu 5 ha. Redijo slovensko avtohtono pasmo drežniško kozo v mlečnem tipu in cikasto govedo. Poleti pasejo živali na planini Bošca, kjer se ukvarjajo s tradicionalnim načinom sirjenja. Izdelujejo odlične mlečne izdelke kot so kozji sir, mešani kozji in kravji sir, skuto. Izdelke večinoma prodajo doma in na planini.

 

OVCE:

Jezersko-solčavska ovca
ZVEZA DRUŠTEV REJCEV DROBNICE SLOVENIJE, GROBLJE 3, 1230 DOMŽALE
predstavljenih bo 10 živali
Rejec: Smrtnik Janez, Sp. Jezersko 14, 4206 Zg. Jezersko
Ekološka kmetija Smrtnik Janez leži na Spodnjem Jezerskem. Stoji v osrčju neokrnjene narave s čudovitim razgledom na ostenja Kamniško-Savinjskih Alp. Nudi oglede na kmetiji in predstavitev vzrejnega centra ovnov avtohtone jezersko-solčavske pasme. Na kmetiji redijo: cikasto govedo, ovce jezersko-solčavske pasme, krškopoljske prašiče, kranjsko čebelo, srnaste koze in kokoši. Kmetiji je bil v letu 2016 trajno podeljen status Ark-kmetije.

 

KOKOŠI:

Štajerska kokoš
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ZOOTEHNIKO, GROBLJE 3, 1230 DOMŽALE – Priznana rejska organizacija, ki je tudi največje rejsko središče za štajersko kokoš v Sloveniji
Predstavljene bodo kokoši in petelin štajerske kokoši
- rejec Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, 1230 Domžale

 

ČEBELE:

Čebelarska zveza Slovenije
- Kranjska čebela, Jožef Andrejč - čebelar

 

 RAZSTAVA ČEBEL 

 

Čebelarska zveza Slovenije, Zveza čebelarskih društev Pomurja in Javna svetovalna služba v čebelarstvu pripravljajo državno čebelarsko razstavo s prikazi in prodajo medu in izdelkov iz medu, literature, panjev in opreme za čebelarje ter degustacije medenega peciva in medu. Slovenski med in čebelje pridelke bo moč tudi kupiti. Na Dan čebelarjev v nedeljo, 27. 8. 2017 bodo podeljena priznanja najboljšim iz mednarodnega ocenjevanja medu, dogajanje pa bodo okrepila tudi strokovna srečanja in razglasitev zmagovalcev nagradnega razpisa za mlade čebelarje. Strokovne razprave v organizaciji ČZS, JSSČ bodo namenjene sistematičnemu mentorskemu vodenju čebelarjev začetnikov v čebelarskih društvih ter pomenu spodbujanja sejanja sončnic.

 

 RAZSTAVA MALIH ŽIVALI 

 

Agra bo živa tudi z Razstavo malih živali v organizaciji Društva gojiteljev pasemskih malih živali Pomurja, razstavo rib v ribniku, ki jo organizira Pomurski sejem ter enodnevno razstavo in predstavitvijo avtohtone pasme kraškega ovčarja.

 

 

RASTLINSKI NASADI

 STROKOVNA RAZSTAVA RASTLINSKE PROIZVODNJE 

 

Razstavo več kot 300 vrtnin in poljščin starih in avtohtonih sort pripravljajo na osrednjem sejemskem vrtu učenci in profesorji Biotehniške šole Rakičan, ki bodo zagotovili tudi vsakodnevne strokovno vodene oglede nasada in pridelkov. Biotehniška šola Rakičan že 30 let uspešno sodeluje s Kmetijsko-živilskim sejmom AGRA pri urejanju demonstracijskega vrta, čigar namen je obiskovalcem sejma predstaviti kmetijske rastline, ki jih pogosto gojimo kakor tudi rastline, ki so v opuščanju in bodo mogoče v prihodnosti pridobile na pomenu. V kolekciji kmetijskih rastlin so izpostavljene avtohtone in tradicionalne sorte kmetijskih rastlin. Namen je prikazati, da tudi naše starejše sorte dajejo kakovostni pridelek glede na novejše sorte, ki v nekaterih primerih niso prilagojene našim podnebnim in talnim razmeram. S pomočjo ohranjanja avtohtonih sort pa seveda ohranjamo tudi biotsko pestrost ter preprečujemo t.i. gensko erozijo, torej izgubo določenih genov.
Dan sejemskih vrtov je četrtek, 31. 8. 2017.

Podrobnejši program BŠ Rakičan

 

Permakulturni vrt, ki ga ureja Amarant kooperativa d.o.o., bo prikazal trajnostne okvire in samozadostne agrikulturne sisteme, ki so narejeni na osnovi naravnih ekosistemov.
V organizaciji Društva za permakulturo Slovenije bodo pri slamnati hiški poleg permakulturnega vrta potekale dnevne delavnice in predavanja o permakulturi, praktičnih rešitvah na vrtu, vročem kompostiranju, vrtu brez prekopavanja, domači izdelavi biooglja, kung fu motiki, naravni gradnji, na voljo bodo tudi brezplačne svetovalne urice permakulturnega načrtovanja.
Novost letošnje predstavitve permakulturnega vrta je brezplačno varstvo otrok starih med 5 in 12 let v organizaciji društva za Permakulturo Slovenije, ki bo potekalo vsak dan sejma od 10. do 16. ure. V tem času se bodo otroci v varnem okolju lahko prosto igrali in ustvarjali z različnimi naravnimi materiali (slamo, lesom, glino), spoznavali vrt in divje rastline v bližnjem gozdu, naredili majhen vrtiček in tudi obiskali živali na sejmu.
Člani Društva za permakulturo Slovenije bodo pred slamnato hiško ob vrtovih dnevno pripravljali tudi jedi iz vrtnin v krušni peči.

Opis delavnic in predavanj

Urnik delavnic in predavanj

Članek o vročem kompostiranju

Članek o biooglju

Letak - varstvo otrok

A5 letak za otroke

 

Na sejemski njivi bo predstavljen raziskovalno-svetovalni poligon Zeleni dragulji narave, ki je nastal na pobudo Ekoci v sodelovanju z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Pomurskim sejmom. Na poligonu je predstavljeno 15 sort konoplje v kombinaciji z zdravilnimi zelišči in kmetijskimi pridelki. Cilj projekta je raziskovanje, katere sorte konoplje sejati za posamezen namen uporabe v kombinacijami s poljščinami in zelišči za ekološko pridelavo.
Na posebni gredici so predstavljeni medoviti posevki, katerih prvotni namen je pridelava hrane ali krme ter podor (obogatitev tal z organsko snovjo), obenem pa nudijo odlično pašo za čebele. Na obrobju je posajen hmelj.
Med posevki so postavljeni različni namakalni sistemi, ki v sušnih obdobjih zagotavljajo zadostno količino vode v tleh in s tem pomembno vplivajo na količino in kakovost pridelka. (Sestrski poligon je na IHPS v Žalcu.)
Vsak dan bodo na poligonu in tudi na razstavnem prostoru Ekoci v hali D potekali vodeni ogledi ter strokovne predstavitve o zdravilnih rastlinah, hmelju – štajerskem zelenem zlatu, industrijski konoplji, sonaravno pridelani hrani, permakulturi in zelenem kmetovanju.

Bio park Nivo bo na obrobju poligona predstavil energijsko pot z energijskimi točkami, ki blagodejno vplivajo na počutje telesa in duha ter naše telo napolnijo z energijo.

Pridelki iz sejemskih vrtov, še posebej kombinacije s fižolom, ptujskim lükom in bučnim oljem, bodo obiskovalcem na voljo v pokušnjo v Agrini kuhinji v četrtek, 31. 8. 2017, na dan sejemskih vrtov, ko bo ob 15. uri obiskovalcem na voljo tudi pobiranje pridelkov s sejemskih vrtov.

 

 TRAJNI NASADI 

 

V ogled in prikaz dobrih praks strokovnjakom, kmetom in ljubiteljskim obiskovalcem Pomurski sejem neguje trajne vzorčne nasade. Vzorčni nasad trt – slovenski trsni izbor in nasad starih sort jablan ureja v sodelovanju s KGZ Maribor – Selekcijskim središčem Ivanjkovci. Gozdno parkovni nasad v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije predstavlja gozdna drevesa, drevesne vrste (prerezi lesov) ter rabo in sledljivost lesa oz. biomase. Letošnja razstava »Uspehi raziskovalnega in razvojnega dela v sodobnem slovenskem gozdarstvu« je povezana z letošnjimi jubileji ključnih raziskovalnih inštitucij v gozdarstvu – 70. letnico Gozdarskega inštituta Slovenije in 70. letnico Biotehniške fakultete.

 

 KMETIJSKO ŽIVILSKO ŠOLSTVO SLOVENIJE 

 

S praktičnim delom in dejavnostmi bodo predstavljeni šolski programi kmetijskega in živilskega šolstva Slovenije. Poudarek bo na predstavitvi medovitih rastlin ter hrane iz naše bližine. Organizatorji letošnje predstavitve izobraževanja so: MKGP, Konzorcij biotehniških šol Slovenije ter biotehniške fakultete Ljubljana in Maribor, Visoka šola za vinogradništvo Nova gorica ter Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani.

 

 

Spletna stran uporablja piškotke.

Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov.

Se strinjam