AGRA-glava-slo

AGRA - 54. mednarodni kmetijsko-živilski sejem


Termin sejma: 20. - 25. avgust 2016

 

 

Zaključno poročilo

Fotogalerija

Novinarske informacije

Nagrajenci nagradne igre »AGRA ZA ZELENO MOBILNOST - ZAPELJITE SE Z AVTOBUSOM NA SEJEM AGRA«. na tej povezavi.

 

54. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA – STROK USPEŠNE POSLOVNOSTI IN PRODORNE STROKOVNOSTI

Letošnja AGRA bo v Gornji Radgoni, na stičišču Slovenije s Hrvaško, Avstrijo in Madžarsko, predstavila 1798 razstavljavcev iz 30 sodelujočih držav na skupaj 70.800 razstavnih površin. Posebno pozornost bo namenila mednarodnemu letu stročnic. Država partnerica bo Madžarska, z državnimi in pokrajinskimi predstavitvami se bodo predstavile Belorusija, Poljska, Srbija z Avtonomno pokrajino Vojvodino, iz Hrvaške Zagrebačka in Međimurska županija in Županijska komora Sisak.

AGRA bo predstavljala najvidnejše svetovne blagovne znamke kmetijske mehanizacije, vse tisto, kar potrebujemo za pridelavo zdravju prijaznih živil na način prijazen okolju ter vrhunske pridelke, prehranske izdelke, jedi, vina in produkte slovenske živilsko predelovalne industrije. Z razstavnimi prostori ter pri pripravi strokovnih dogodkov in predstavitev sodelujejo najvidnejše državne, zbornične, gospodarske in strokovne institucije.

Ekološkemu kmetijstvu in živilom, gospodarjenju z gozdom in lesom ter kmetijski tehniki za varno in okolju prijazno kmetovanje se bodo pridružile predstavitve živali v hlevih, maneži in v strokovnem dogajanju. Vse, ki se s poljedelstvom ukvarjajo profesionalno in ljubiteljsko, bodo vabile predstavitve na osrednjem sejemskem vrtu, permakulturnem vrtu ter sejemski njivi. Agro bodo spremljali tehtni strokovni posveti, stanovska in družabna srečanja, tržnice, pokušnje, tekmovanja in zabavni dogodki.

Bienalno pa bo ob njej potekal tudi 20. Mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike, INPAK in razstava Natečaj Slovenski oskar za embalažo.

 

AKTUALNO

 

foldmuvelesugyi miniszterium 01   22társaság térkép Angol   kereskedok haza logo angol 01

DRŽAVA PARTNERICA MADŽARSKA

se bo na 54. mednarodnem Kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo Madžarske predstavila pod geslom "Madžarska - Narava in tradicija", s 4 nacionalnimi parki in 22 državnimi gozdarskimi podjetji, ki poudarjajo pomen trajnostne proizvodnje in zelenih storitev.
Različna madžarska podjetja bodo na sejmu prisotna v okviru Madžarske nacionalne trgovske hiše (Hungarian National Trading House), ki je v pomoč podjetjem pri iskanju ustreznih poslovnih partnerjev na mednarodnem trgu, kot tudi z uvedbo lastne blagovne znamke "Áldomás".
Madžarska vas vabi v halo C3!

 

 

PREDSTAVITEV INSTITUCIJ NA SEJMU AGRA

Z razstavnimi prostori ter pri pripravi strokovnih dogodkov in predstavitev sodelujejo najvidnejše državne, zbornične, gospodarske in strokovne institucije.

Več...

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO RS

Osrednji poudarki predstavitve MKGP bodo namenjeni predvsem tematiki mladih prevzemnikov kmetij, zato bosta vsak dan predstavljena dva mlada prevzemnika kmetij. V nedeljo in v sredo bodo vsem zainteresiranim na voljo tudi strokovnjaki iz MKGP in AKTRP, s katerimi bodo lahko imeli mladi kmetje individualne razgovore. Poleg individualnega svetovanja za mlade kmete bodo organizirali tudi individualno svetovanje o izpolnjevanju evidence o delovnih opravilih za KOPOP. Poseben poudarek tudi letos namenja MKGP promociji pobude za razglasitev svetovnega dneva čebel, s katero želijo vse obiskovalce sejma AGRA spomniti na pomen čebel za trajnostno kmetijstvo in zagotavljanje varnosti preskrbe s hrano v svetu ter na njihov izredno pomemben vpliv na okolje. Vsebinsko pa bodo obeležili tudi mednarodno leto stročnic in inovativnih živil.

 

KMETIJSKO-ŽIVILSKO ŠOLSTVO SLOVENIJE

V hali A bo potekala tradicionalna predstavitev šolskih programov kmetijskega in živilskega šolstva Slovenije s poudarkom na temo stročnic, razstavi in degustacijah, dijaki bodo vsak dan pripravljali tudi slovenski zajtrk. Organizatorji razstave so MKGP, Konzorcij biotehniških šol Slovenije in biotehniške fakultete Ljubljana, Maribor, Visoka šola za vinogradništvo Nova Gorica ter Veterinarska fakulteta Ljubljana.

 

KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Tudi v letu 2016 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije aktivno sodelovala na sejmu AGRA, saj bo poleg lastne predstavitve pripravila tudi predavanja in s tem sooblikovala strokovni program sejma. Na sejmu se bodo poleg osmih območnih kmetijsko gozdarskih zavodov pri KGZS predstavila številna združenja, zveze in društva, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ohranitvi in razvoju slovenskega podeželja.
Za letošnje sodelovanje KGZS v strokovnem programu sejma AGRA so značilni trije sklopi:

 • prvi sklop je Dan zbornice, ki bo v torek, 23. avgusta, in na katerem se bodo srečali tako zaposleni kot člani ter vsi, ki so tako ali drugače povezani z zbornico. Program naj bi potekal v Dvorani 1 od 9.30 do 11.45.
 • drugi sklop so predavanja pod imenom Od ideje do..., ki jih bodo izvajali strokovnjaki javne službe kmetijskega svetovanja in bodo v njih zajeli različne zanimive tematike od dopolnilnih dejavnostih, NPK, socialnega podjetništva do priprave živil za trg. Predavanja bodo vsak dan v dvoranah.
 • tretji sklop je zaključek akcije S kmetije za vas, na katerem se bo podelilo priznanja najboljšim kmetijam. Dogodek bo potekal v okviru dogodka Agrobiznis v Dvorani 5 v ponedeljek, 22. avgusta, ob 10.00.

 

ZADRUŽNA ZVEZA SLOVENIJE

SEJEM AGRA IN DAN SLOVENSKIH ZADRUŽNIKOV

Na sejmu AGRA 2016 se bo predstavila tudi Zadružna zveza Slovenije in zadruge članice. Na zadružnem razstavnem prostoru v hali B, kjer bo dogajanje povezano s sloganom »Zadruge – tradicija, znanje, razvoj za prihodnost«, se bodo predstavile zadruge nagrajene s priznanjem Zadružne zveze Slovenije: Hmezad kmetijska zadruga Braslovče, Kmetijska zadruga Agraria Koper, Kmetijska zadruga Dobrepolje, Kmetijska zadruga Lenart, Kmetijska zadruga Savinjska dolina in Loške mesnine. Svoje delovanje in izdelke bodo predstavile tudi Kmetijska zadruga Laško, Kmetijska zadruga Krka Novo mesto in Kmetijska zadruga Šaleška dolina, Kmečka zadruga Sevnica ter zadružne vinske kleti Vinakras Sežana, Kmečka zadruga Krško, Kmetijska zadruga Metlika in Vinska klet Goriška Brda.
Osrednji zadružni dogodek sejma bo Dan slovenskih zadružnikov, ki bo letos potekal v sredo, 24. avgusta 2016. Takrat bomo ob 10. uri v dvorani 1 svečano podelili priznanja zaslužnim zadružnikom in zadrugam. Podelitve se bodo udeležili številni ugledni gostje, med njimi predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar, predsednik Državnega sveta Mitja Brvar, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in drugi. Vabljeni!

 

GZS, ZBORNICA KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PODJETIJ

GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo na svojem razstavnem prostoru na sejmu AGRA 2016 predstavila naslednje aktivnosti:
- Razstava Odličnih pekovskih izdelkov 2016
- Degustacija odličnih pekovskih izdelkov
- Sejemska pekarna s peko kruha in peciva
- Razstava sezonskega sadja ob strokovni podpori KGZS-Zavoda Maribor
- Razstava in promocija 50 blagovnih znamk slovenskih živilskih izdelkov za potrošnike in javne zavode v okviru kampanje »Kupujem slovensko«
- Degustacije različnih živilskih izdelkov (hrane in pijač) na posameznih promocijskih pultih, možnost nakupa nekaterih izdelkov
- Razstava inovativnih izdelkov tekmovanja EcoTrophelia Slovenija 2016.
- Predstavitev EU projektov (FOODLAB, ECOTROPHELIA, EU MERCI, FOOD FOR GROWTH, I-CON)
- Promocija zdravja na delovnem mestu v okviru projektov »Zdravi na 2« in »Točka promocije zdravja«, v okviru katerih bodo potekale tudi meritve s področja »Medicine dela«.

 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR RS

Na razstavnem prostoru Ministrstva za okolje in prostor RS se bo predstavila Skupnost naravnih parkov Slovenije s sedmimi naravnimi parki in sicer: Krajinski park Goričko, Triglavski narodni park, Kozjanski park, Park Ljubljansko barje, Krajinski park Kolpa, Park Škocjanske jame in Pivška presihajoča jezera.
Vsi parki bodo predstavili svoje zanimivosti in ponudbo, nekateri bodo s seboj pripeljali tudi ponudnike iz parkov. Na stojnici bo potekal tudi nagradni kviz z odgovori na 7 vprašanj. Nagrade bodo izžrebane na stojnici po posvetu MOP, ki bo v četrtek na Dan naravnih parkov, 28. 8. 2016 med 10.00 in 12.30 v dvorani 2. Nagrade prispevajo sodelujoči parki.

 

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Osrednji del predstavitve Kmetijskega inštituta Slovenije bo namenjen zrnatim stročnicam.
Razstavni prostor bo poln rastlin stročnic (več sort visokega in nizkega fižola, bob, soja, lupine itd.).
Na ogled bo tudi seme okoli 70 sort stročnic, ki bodo izbrane iz bogate zbirke genske banke kmetijskih rastlin. V genski banki na Kmetijskem inštitutu Slovenije namreč hranijo več kot 1000 sort zrnatih stročnic. Predstavljena bodo tudi uporaba hiperspektralnega sistema slikanja za določevanje kemičnih lastnosti stročnic.

 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Zavod za gozdove Slovenije letos predstavlja varstvo gozdov pred podlubniki, smrekovim lubadarjem, na ogled bo razstava Izzivi slovenskega gozda – o grožnjah, ki pretijo slovenskemu gozdu v spreminjajočem se naravnem okolju, izvajale so bodo aktivnosti za otroke in mladino - Gozdna pedagogika, v Dendrološkem parku na sejmišču pa bo možno spoznati pestro paleto različnih drevesnih vrst.
Dan gozdarjev in gozda bo v nedeljo, 21. 8. 2016, ko bo program dogajanja še posebej zanimiv za vas:

 • ob 10.00 se bo pričelo 18. državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo priznanj ob 17.00 v maneži;
 • od 14.00 do 15.30 bo v dvorani 2 predstavitev in posvet: O možnostih in novih rešitvah za boljši dostop lastnikov gozdov do podatkov o gozdovih – namenjeno lastnikom gozdov, strokovni in splošni javnosti. Gre za promocijo obstoječih podatkovnih baz za bolj učinkovito gospodarjenje z zasebnimi gozdovi, o vsebini podatkov in o dostopu do podatkov po meri lastnika gozda. Pri predstavitvah sodelujejo Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije in Biotehniška fakulteta – oddelek za gozdarstvo;
 • od ponedeljka, 22.8., do srede, 24.8., bodo ob 11.30 in ob 13.30 na demonstracijskem prostoru potekale demonstracije varnega dela z motorno žago.

Za obiskovalce bo gotovo zanimiv prikaz hladnega stiskanja olja iz semen oljnic, in sicer s stiskalnicami, ki so rezultat lastnega znanja Kmetijskega inštituta Slovenije. Razstavljene bodo tudi nekatere novejše sorte semenskega krompirja, vzgojene na inštitutu, ter seme slovenskih sort žit, trav in detelj.

 

OBRTNO PODJETNIŠKA ZBORNICA MURSKA SOBOTA

Predstavlja obrtnike in dejavnosti zbornice.

V sklopu skupnega razstavnega prostora zbornice v hali B se predstavljajo tudi nekateri člani s svojimi izdelki in storitvami in sicer:

Niros-kovinarstvo Janez Tišler s.p.
Cankova 53
9261 Cankova
tel: 02/540 10 55
GSM: 041/230-053
e-mail: janez.tisler@niros.info
http://www.niros.info
zunanje in notranje ograje, dvoriščne ograje in vrata, nadstreški

 

Pekarna Omar Marija Omar s.p.
Rankovci 37
9251 Tišina
tel: 02/546 16 86
GSM: 041/864-044
e-mail: pekarna.omar@gmail.com
kruh in pecivo

 

Elektro inženiring Tramar d.o.o.
Gančani 87
9231 Beltinci
tel: 02/542 11 01
GSM: 031/815-267
e-mail: elektro.tramar@gmail.com
pametne strojne inštalacije, gradbeništvo, inženiring

 

Rastlinjaki, prodaja in montaža Petra Döring s.p.
Kocljeva ul. 16
9000 Murska Sobota
GSM: 031/360-330
e-mail: rastlinjaki@gmail.com
http://www.rastlinjaki.net
prodaja in montaža rastlinjakov ter šotorov, energetsko senčne zavese, kovinske konstrukcije,
 

triglav logo

DAN POMURJA - sobota, 20. 8. 2016

POKROVITELJ: ZAVAROVALNICA TRIGLAV

Sejemska sobota bo še posebej posvečena mladim v Pomurju. Na prireditvenem prostoru pred upravo sejma se bodo cel dan predstavljale pomurske srednje šole, Murski val pripravlja zabavno prireditev »Mladi na Valu«, predstavila se bodo društva podeželske mladine, zabavno bo plesanje maskot razstavljavcev in tekmovanje v plesanju polke, tako da bo program atraktiven tudi za vse mlade po srcu.

Vstopnina za mlade v soboto bo samo 3 €, pomurskim obiskovalcem pa bo na voljo tudi sejemski avtobusni prevoz na relaciji od Murske Sobote in Ljutomera do sejmišča.

Program

Program:

 • 9.00 – 19.00 Predstavitev Skupnosti srednjih šol Pomurja in dijaškega doma: Biotehniška šola Rakičan, Dijaški dom Murska Sobota, Dvojezična srednja šola Lendava, Ekonomska šola Murska Sobota - Srednja šola in gimnazija, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija Murska Sobota, Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
 • 10.00 – 12.15 kviz dijakov »Razišči sejem AGRA« in nastopajoče skupine, (organizatorji Skupnost srednjih šol Pomurja, podjetje TV AS in Pomurski sejem)
 • 12.30 – 14.30 »Mladi na Valu« - nastopali bodo Šola Zeko, Folklorna skupina iz Beltinec in Mladi Pomurci (organizator: Murski val)
 • 14.30 – 15.00 Plesanje maskot razstavljavcev
 • 15.00 – 16.30 Tekmovanje v plesanju polke (organizatorji: Pomurski sejem, ČZD Kmečki glas in RTV center Maribor)
 • 16.30 – 19.00 Predstavitev društev podeželske mladine (organizator Zveza podeželske mladine Slovenije)
 

 

tus

TUŠ – NAPOVEDNIK DOGODKOV 2016

Dogodki na razstavnem prostoru Tuš - Spoštujmo, kar je naše, slovensko..

 

C&C logotip 01

GLAVNI SEJEMSKI DOBAVITELJ

Več...

 

Ekoci Logo1 color

VABLJENI NA POSVETE IN OGLED INOVATIVNIH OBLAČIL »EKOCI GREEN DESIGN« 

več

V okviru Natečaja« Ekoci Green Design«, ki ga organizirajo Ekoci – Eko civilna iniciativa Slovenije, skupaj s Pomurskim sejmom, Univerzo Maribor- Fakulteta za strojništvo, Katedro za tekstilne materiale in oblikovanje, Pomurskim muzejem te ostalimi partnerji, ki so navdušili k izdelavi inovativnih oblačil iz naravnih materialov več kot 20 inovativnih ustvarjalcev, ki bodo ustvarjena oblačila predstavili na sejmu Agra.

Strokovna komisija in obiskovalci sejma bodo ocenili najbolj inovativna oblačila. Organizirali bodo posvete, katerih se bodo udeležili minister Dejan Židan, predsednik KGZS Cveto Zupančič, Evropski poslanec Dr. Igor Šoltes, Tadej Slapnik iz kabineta vlade RS , Nena Dokuzov iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter predstavniki lokalnih skupnosti, gospodarstva, institucij, nevladnih organizacij, predstavniki naprednih medijev ter ljudje iz prakse.

Na razstavnem prostoru v Hali D pa bodo strokovne predstavitve, predstavljena bodo novo nastala oblačila iz naravnih materialov, konoplje, lanu in volne. Za najbolj všečno oblačilo pa bodo lahko glasovali tudi obiskovalci. O nastajanju inovativnih oblačil se pogovoriti tudi s sodelujočimi natečajniki »Ekoci Green design«. Več info na: www.ekoci.si;

Podrobnejši program

Posvet: KAKO OD SEMENA DO OBLEKE, DELOVNIH MEST IN DO TRŽNIH PRILOŽNOSTI

Torek, 23. 8. 12.00 – 13.00 / dvorana 1

več o posvetu

Vabljeni gostje: mag. Dejan Židan, Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Cvetko Zupančič predsednik KGZS, Janez Erjavec, Pomurski sejem Janko Kos, župan Žalca, Dejan Rengeo, dipl. agrom., pridelovalec konoplje, Dr. Barbara Čeh, IHPS Žalec, Marko Klemenčič, predsednik zadruge Ekoci Coop, Marija Svrblin, Soven, Stojan Praprotnik, Razvojna agencija Savinja, Maja Klemen Cokan– kmetijska svetovalka, Irena Rotar – Ekoci - Eko civilna iniciativa Slovenije

Tema posveta: Predstaviti priložnosti za pridelavo in predelavo iz eko industrijske konoplje v prehranske in ne prehranske namene ter vzpodbuditi kmete za pridelavo teh surovin kot osnovno surovino tudi za tekstil iz naravnih materialov. To pomeni tudi večjo pridelavo ekoloških živil, ki jih potrebujemo za lastno samooskrbo in izgradnjo tržnih priložnosti. Takšen pristop bo doprinesel večjo ekonomsko učinkovitost na kmetijah v povezovanju z drugimi panogami gospodarstva, kot so proizvodnja, prehranska industrija in turizem.
S prikazom dobre prakse preko projekta « Ekoci Green design,« ki ga izvajajo v sodelovanju s Pomurskim sejmom in institucijami znanja in nevladnimi organizacijami ter preko raziskav na Ekoci Poligonu industrijskih rastlin kjer raste 19 vrst industrijske konoplje, tobak in rastline za biodinamično varstvo in krepitev rastlin ter preko povezovanja v zadružništvo ter udejanjanja v lokalnem okolju v Dolini zelenega zlata - poiskati odgovore kako čim prej uresničiti prenos znanja in potencialov v trajnostne in ekonomsko učinkovite gospodarske panoge. Voditeljica: Edita Žugelj.

 

1

Romunija preko Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja spodbuja promocijo kakovosti romunskih proizvodov. Združenja na področju tradicionalnih izdelkov iz goratih območij z evropskim sistemom kakovosti, vas vabijo, da »Odkrijete tradicijo in običaje iz Romunije«.

 

upper4

BELORUSIJA SE PREDSTAVI

Predstavitev trgovskega in gospodarskega potenciala Republike Belorusije in članov delegacije
Organizator: Exhibition Unitary Enterprise «BELINTEREXPO»

več...

Nacionalna razstava Republike Belorusije bo organizirana prvič v Sloveniji v okviru mednarodnega sejma AGRA 2016.
Beloruska podjetja bodo predstavila svoje izdelke na Nacionalni razstavi Republike Belorusije v okviru 54. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA.
Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati različne izdelke in podjetja beloruske živilske, kmetijske in kemične industrije.
• JSC "Minsk Kristall" - predstavili bodo izdelke vodilnih beloruskih znamk (vodka, balzami, tinkture, grenki in sladki likerji);
• JV "Santa Bremor" LLC. bo predstavila asortiman izdelkov kot je sled, kaviar, specialiteto rdečo ribo in morske sadeže;
• JSC "Savushkin Produkt" bo predstavila mlečne izdelke, jogurt, pasterizirano mleko, itn.;
• JSC "Minsk Tractor Works" bo predstavila kmetijske pnevmatike za traktorje s prostornino motorja od 35-355 l. s., strojno opremo za natovarjanje, transportno opremo, gozdarske stroje, univerzalna podvozja, majhni traktorji s prostornino motorja od 8-25 litrov. Na razstavnem prostoru bo uradni preprodajalec MTW na Madžarskem - BELORUS TRAKTOR Co Ltd.;
• JSC "Gomselmash« bo predstavil kombajne, silokombajne, stroji za krompir, balirke in kosilnice;
• "Belneftekhim" koncern bo predstavil izdelke vodilnih petrokemičnih podjetij v kolektivni razstavi od:
• JSC "Grodno Azot" (aditivi za živila in koncentrati, gnojila, tekoči dušik);
• JSC "BELSHINA" (dodatki in pnevmatike za kmetijske stroje);
• JSC "Mogilevkhimvolokno" (materiali in surovine za lahko industrijo in proizvodnjo hrane);
• JSC "SvetlogorskHimvolokno" (izdelki iz poliestra, gnojila in embalažni materiali);
• JSC "Gomel Chemical Plant" (gnojila, ki vsebujejo fosfor);
Organizator nacionalne razstave Republike Belorusije je Beloruska gospodarska zbornica, soorganizatorji - Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano Republike Belorusije, regionalni izvršni odbori, koncerna "Belgospischeprom" in "Belneftekhim" in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Belorusije.
22. avgusta bo ob 14.00 uri na razstavnem prostoru v hali C3 na sejmu tudi predstavitev trgovskega in gospodarskega potenciala Republike Belorusije in predstavitev udeležencev razstave. Veleposlanik Republike Belorusije na Madžarskem in v Sloveniji se bo udeležil predstavitve.

Za referenco:
Republika Belorusija je izvozno usmerjena država z razvito industrijo, kmetijskim in storitvenim sektorjem.
Glavni izvozni artikli Republike Belorusije so tovornjaki, stroji za gradnjo cest, traktorji in kmetijska mehanizacija, hladilniki in gospodinjski aparati, gnojila, lan, kemična vlakna in navoji, meso in mlečni izdelki.
Belorusko-slovenski trgovinski odnosi imajo pozitiven trend rasti; stiki med predstavniki poslovnih krogov se povečujejo, trgovinski odnosi med državama so na porastu. Slovenija uvaža sintetična vlakna in električno opremo iz Belorusije. Belorusija izvozi uvožena zdravila, hrano, barve in lake v Slovenijo. Leta 2015 je medsebojna blagovna menjava dosegla 80 milijonov $.

 

logoAP 01 01

DESETI NASTOP »POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA PRIVREDU I TURIZAM« (POKRAJINSKEGA SEKRETARIATA ZA KMETIJSTVO IN TURIZEM) 

Na razstavnem prostoru bodo razstavljeni proizvodi, ki so nosilci znaka »NAJBOLJE IZ VOJVODINE« (NAJBOLJŠE IZ VOJVODINE), proizvodi podjetij, ki so zainteresirana za pridobitev znaka »NAJBOLJE IZ VOJVODINE«, proizvodi z geografskim poreklom in izvozniki iz kmetijsko-živilskega sektorja.

več...

 

 

agra banner v1slo

KOOPERACIJSKO SREČANJE MEET4BUSINESS

Več informacij in vabilo...

 

 

WHC16 PROGRAM  logo

SVETOVNI KONGRES KONOPLJE – Slovenija 2016

Program

 

 

 

agra v1 orig

Sodelujte v veliki poletni nagradni igri AGRA 2016 in se potegujte za mega nagrade

Zadenite zaslužem oddih po napornem delu (na Bledu ali v Cerknem) ali nov priključek za traktor (dvojne vilice za traktor)

 

 

slika stran AK

AGRINA KUHINJA 2016

Vse dni sejma v hali C- brezplačne kulinarične degustacije in kuhanje v živo

več...

Letošnje leto bo v Agrini kuhinji v okviru mednarodnega leta stročnic poudarek na jedeh iz stročnic. Tudi letos bo Agrina kuhinja nudila kulinarično razvajanje z regionalnimi dobrotami in prehranskimi izdelki preverjeno vrhunske kakovosti. Poslanstvo Agrine kuhinje je spodbuda k večji potrošnji kakovostnih prehranskih izdelkov na domačih jedilnikih in na jedilnikih gostinskih ponudnikov, zato bo posebno pozornost namenila tudi pripravi in promociji nagrajenih izdelkov iz Agrinih mednarodnih ocenjevanj kakovosti mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, medu in vina. Le-te bodo vrhunski kuharji pripravljali ter ponujali v pokušnjo v obliki tradicionalnih regionalnih specialitet, pripravljenih na sodoben način.
Poskusili boste lahko:

 • jedi iz nagrajenih izdelkov na Agrinih ocenjevanjih,
 • zelenjavne jedi iz pridelka Agrinih vrtov,
 • prleško gibanico,
 • jedi iz ajdove in prosene kaše,
 • jedi iz stročnic,
 • naturopatske jedi,
 • prleško gibanico,
 • zelenjavne jedi iz pridelka Agrinih vrtov,
 • in še mnogo več!

Za vas bodo kuhali:

 • Izobraževalni center Piramida (sobota, 20. 8. 2016)
 • Kulturno in izobraževalno društvo Kelih (nedelja, 21. 8. 2016)
 • Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (ponedeljek, 22. 8. 2016)
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci (torek, 23. 8. 2016)
 • Društvo zeliščarjev Pomurja (torek, 23. 8. 2016)
 • DOSOR, Dom starejših občanov Radenci (sreda, 24. 8. 2016)
 • Amarant, Fanči Perdih s.p. in blogerka Nikita Holc iz bloga Nikitina kuhinjica (četrtek, 25. 8. 2016)

Vljudno vabljeni!

 

 

 A Buce 2016  A Polka 2016  A Povlecimo 2016 

DRUŽABNA TEKMOVANJA

 

 

 

image222 image002 image003

DELAVNICE ZA PRIPRAVO PERMAKULTURNO-BIODINAMIČNEGA VRTA

Priprava vrta poteka v organizaciji Podjetja Amarant in pod strokovnim vodstvom Fanči Perdih.
Na delavnicah na vrtu pomagajo različna Slovenska biodinamična društva in krožki.

Na vrtu so zasajene kapusnice, solata, korenovke, fižol in gredice s plodovkami.

Posebnost je pripravljena gredica z mrežo iz konopljine vrvice kot podlaga za oporo paradižniku in fižolu, da se popneta po opori in se s tem izogneta preveliki vlagi in možnosti razvijanja bolezni.

Vzorčno je predstavljen vertikalni vrt (Bivito- Bio Inovativni Vrt) in zasaditev vrtnin in cvetlic na 1,3m2 površine s tem dobimo 2m2 sadilnih površin + prostor za razrast rastlin.

 

 

 

POVEZOVANJE S SLOVENCI V ZAMEJSTVU

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu bo obeležil 25 letnico zamejstva in povezovanja s Slovenci po svetu na sejmu že na otvoritveni slovesnosti. Predstavile se bodo kulturne skupine zamejcev iz Koroške, Porabja, Tržaške pokrajine ter Gorskega Kotorja. Na razstavnem prostoru MKGP bo imel Agroslomak svojo informativno stojnico. Svoj sejemski dan bodo v ponedeljek, 22. 8. še posebej obeležili Porabski Slovenci.

 

MEDNARODNO SODELOVANJE

Država partnerica sejma AGRA bo Madžarska, ki bo predstavila svojo ponudbo živilske in prehranske industrije, kulinarike, turistično ponudbo, opremo za živilsko in prehrambno industrijo ter kmetijsko mehanizacijo.
Na sejmu se bodo predstavile tudi druge države s skupinskimi predstavitvami: Srbija z Avtonomno pokrajino Vojvodino, Belorusija, Avstrija, Poljska ter pokrajine Međimurska županija in Županijska komora Sisak iz sosednje Hrvaške.

 

POSLOVNE PREDSTAVITVE

Agra bo predstavljala vrhunsko poljedelsko, živinorejsko, vinogradniško, sadjarsko in gozdarsko mehanizacijo, orodja in opremo, živila in vina, eko živila, semena in sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin ter živali, opremo za živilsko-predelovalno industrijo, vinarstvo in vinogradništvo, izdelke za trajnostno gradnjo ter uporabo obnovljivih virov energije.
Pomembno vlogo bo imela domača živilska industrija, ki bo posamezne panoge, kot so žitarstvo, vinarstvo in sadjarstvo predstavila s skupinskimi nastopi.

 

STROKOVNE PREDSTAVITVE, SPECIALIZIRANE KOMERCIALNE RAZSTAVE

 

STROKOVNE PREDSTAVITVE ŽIVALI

 

STROKOVNA RAZSTAVA RASTLINSKE PROIZVODNJE V MEDNARODNEM LETU STROČNIC

 

STROKOVNI POSVETI IN STANOVSKI DNEVI  

 

SPREMLJEVALNE PRIREDITVE - DOGODKI

 

 

 

Zlozenka A4 AGRA 2016 prva

Prospekt AGRA 2016

 

Težišča sejma 2016

 • Mednarodno leto stročnic
 • industrijska konoplja
 • zelišča in aromatske rastline
 • ekološko kmetijstvo in živila
 • hrana iz naše bližine - lokalna prehranska oskrba
 • gozd in les - naše bogastvo
 • kmetijska tehnika za varno in okolju prijazno kmetovanje

 

 

 

AGRA 2015

 

»Agra 2015 ponuja zgodbo o uspehu. V tej zgodbi sodeluje 1.785 podjetij, podjetnikov, kmetov in institucij, ki so uspešni in želijo biti uspešni tudi v prihodnje. Za uspeh pa je potrebno znanje, vztrajnost in pošteno delo. Vse to imajo podjetja in institucije, ki sodelujejo na letošnji Agri. Kot take so znale narediti Agro kot gospodarski, strokovni, politični in družabni dogodek, ki traja 6 dni in v teh 6- tih dneh sooči blizu 129.000 obiskovalcev, vse tisto kar danes lahko pričakujemo od tovrstne prireditve.

Celotna zaključna informacija o sejmu AGRA

 DSC 9823 DSC 9859  DSC 1535

Fotoutrinki sejma


 

Spletna stran uporablja piškotke.

Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov.

Se strinjam