AGRA-glava-slo

AGRA - 54. mednarodni kmetijsko-živilski sejem


Termin sejma: 20. - 25. avgust 2016

 

 

54. MEDNARODNI KMETIJSKO-ŽIVILSKI SEJEM AGRA – STROK USPEŠNE POSLOVNOSTI IN PRODORNE STROKOVNOSTI

Letošnja Agra bo namenila posebno pozornost mednarodnemu letu stročnic. Sejem bo obeležil 25 letnico zamejstva, povezovanja s Slovenci po svetu, ki jih iz tujine vabi Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Država partnerica bo Madžarska, z državnimi in pokrajinskimi predstavitvami se bodo predstavile številne druge države. Agra bo predstavljala vse tisto, kar potrebujemo za pridelavo zdravju prijaznih živil na način prijazen okolju ter vrhunske pridelke, prehranske izdelke, jedi in vina.

Z razstavnimi prostori ter pri pripravi strokovnih dogodkov in predstavitev sodelujejo najvidnejše državne, zbornične, gospodarske in strokovne institucije, predstavlja pa se tudi kmetijsko – živilsko izobraževanje. Ekološkemu kmetijstvu in živilom, hrani iz naše bližine in lokalni prehranski oskrbi, slovenskemu bogastvu gozdov in lesa ter kmetijski tehniki za varno in okolju prijazno kmetovanje se bodo pridružili predstavitve v hlevih, maneži in v strokovnem dogajanju kjer bodo predstavljene slovenske avtohtone pasme živali, govedo, konji, prašiči, drobnica, čebelarstvo, male živali, ribe v ribniku ter kraški ovčarji.

Vse, ki se s poljedelstvom ukvarjajo profesionalno in ljubiteljsko, bodo vabile predstavitve na osrednjem sejemskem vrtu, permakulturnem vrtu, Gainem samooskrbnem vrtu ter sejemski njivi na kateri bodo ob stročnicah na ogled tudi, vrtnine, travne mešanice, jedilna koruza, industrijska konoplja, zelišča in aromatske rastline,... Oaze zelenih poslovnih priložnosti pa bodo tudi nasad hmelja, slovenskega trsnega izbora, starih sort jablan ter gozdno parkovni nasad.

Agro bodo spremljali tehtni strokovni posveti, stanovska in družabna srečanja, tržnice, pokušnje, tekmovanja in zabavni dogodki.

Bienalno pa bo ob njej potekal tudi 20. Mednarodni sejem embalaže, tehnike pakiranja in logistike, INPAK.

 

AKTUALNO

 

Ekoci Logo1 color

NATEČAJ EKOCI »GREEN DESIGN«

EKOCI, Eko Civilna iniciativa Slovenije, Zadruga Ekoci Coop in Pomurski sejem skupaj s partnerji Pomurskim muzejem, Katedro za tekstilne materiale in oblikovanje, Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru, Občino Polzela, Tovarno nogavic Polzela, podjetjem Soven, Studiom Design in Tadejo Ternar so v maju 2016 razpisali javni natečaj Ekoci »Green Design« za izdelavo najbolj inovativnih oblačil iz industrijske konoplje, lanu in volne ter ostalih naravnih vlaken. 

Več...

Organizatorji želijo z natečajem obuditi znanja naših prednikov in vzpodbuditi sedanjo generacijo modnih ustvarjalcev k oživitvi slovenske tekstilne tradicije z inovativnimi, modernimi oblačili iz trajnostno pridelanih materialov. Istočasno želijo navdušiti potencialne slovenske pridelovalce ekoloških surovin, kot so: eko industrijska konoplja, eko lan in volna k večji pridelavi. Da je poreklo surovin in način pridelave in predelave pomemben dejavnik, se zaveda čedalje več ljudi, saj se v praksi na globalnih trgih uporablja veliko spornih tehnologij in nepoštenega dela.

Natečaj še posebej nagovarja mlade slovenske talentirane modne ustvarjalce, ki lahko na osnovi bogate tekstilne tradicije v naši državi in še obstoječega znanja s področja različnih tekstilnih tehnologij in oblačilnega inženirstva ustvarjajo inovativne tekstilne izdelke z višjo dodano vrednostjo.
Končni cilj projekta je na sonaravnih temeljih, z ohranjanjem tradicionalnega znanja s področja tekstilstva in s sodobnimi pristopi vzpostaviti verigo, v katero bi se povezali pridelovalci vlaknatih materialov, predelovalci tekstilij ter izdelovalci in oblikovalci tekstilno konfekcijskih izdelkov. Povezava od semena do končnega izdelka bo pozitivno vplivala na razmah kmetijstva, tekstilne industrije in turizma.
Poleg tega pa je pomemben element prizadevanj organizatorjev natečaja Ekoci »Green Design« tudi ozaveščanje ljudi o dobrodejnih učinkih nošenja oblačil iz sonaravno pridelanih materialov na zdravje in dobro počutje.

IZDELKI, KI SODELUJEJO NA NATEČAJU EKOCI »GREEN DESIGN«

Predmet natečaja so tkani, pleteni, kvačkani in konfekcijski izdelki, modni dodatki in čevlji.
Tekmovanje poteka v več kategorijah: nogavice, spodnje perilo, oblačila za spanje, poslovna oblačila, otroška vrhnja oblačila, sodobna oblačilo z elementi slovenske tradicije, vsakodnevna oblačila in delovna oblačila. Možno je sodelovanje v več kategorijah. Komisija ocenjuje tudi možnosti kombiniranja oblačil oziroma tekstilnih izdelkov in njihove ponovne uporabe.
Pogoj za sodelovanje na natečaju je izdelava tekstilno konfekcijskih izdelkov iz materialov znanega porekla in surovinske sestave. Izdelki morajo vsebovati najmanj 51% vlaken industrijske konoplje, ostala vlakna mešanice pa so lahko druga naravna tekstilna vlakna - volna, lan, eko bombaž, svila, viskozna vlakna, itd. Izdelke lahko kandidati oblikujejo iz domačih ali uvoženih tkanin ali pletiv.

K sodelovanju v natečaju »Ekoci Green design« je pristopilo že več kot 20 ustvarjalcev iz različnih krajev Slovenije. Organizatorji zbirajo prijave do vključno 20. 6. 2016.
Podrobnosti o sodelovanju na natečaju so objavljene na spletni strani: www.ekoci.si

POLIGON INDUSTRIJSKIH RASTLIN NA POLZELI

EKOCI širi prizadevanja za ekološko samooskrbo tudi s Poligonom industrijskih rastlin na Polzeli. Na njem so 25. maja posejali kar 19 vrst industrijske konoplje z namenom dolgoročnega preučevanja različnih vrst za eko pridelavo. Na poligonu je posajen tudi eko lan, tobak in nekatere vrste ostalih industrijskih rastlin. Pri pridelavi bodo uporabljena le ekološka in biodinamična sredstva za varstvo rastlin. Poligon nastaja pod strokovnim vodstvom dr. Barbare Čeh , strokovnjakinje za konopljo in hmelj iz instituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, ki je del genske banke Slovenije ter Maje Klemen Cokan, kmetijske svetovalke, strokovnjakinje za konopljo.
Cilj projekta je hkrati širiti seznam novih - tradicionalnih vrst semen industrijske konoplje za vpis v sortno listo.

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA EKOCI GREEN DESIGN NA SEJMU AGRA 2016

STROKOVNA OCENJEVANJA KAKOVOSTI IZDELKOV EKOCI GREEN DESIGN:

Dne 5.8 2016 : Ocenjevanje strokovne komisije sodelujočih oblačil iz naravnih materialov na natečaju »Ekoci Green design«

STROKOVNE PREDSTAVITVE - VSAK DAN OB 11.00 IN 15.30 URI

Lokacija: »Ekoci Green design« - predstavitveni prostor, sejem AGRA 2016, hala D

Sobota dne 20.8.2016 ob 11.00 do 11.30 ure ter od 15.30 do 16.00 ure
Od volne do obleke – Soven d.o.o

Nedelja dne 21.8 2016 od 11.00 do 11.30 ure ter od 15.30 do 16.00 ure
Od lanu do obleke – Jelka Pšajd

Ponedeljek dne 22.8 2016 do 11.00 do 11.30 ure ter 15.30 do 16.00 ure
Od semena konoplje do predelave: Maja Klemen Cokan

Torek dne 23.8 2016 od 11.00 do 11.30 ure ter od 15.30 do 16.00 ure
Od konoplje do konopljine nogavice Stanka Pfajfer TNP

Sreda dne 24.8 2016 od 11.00 do 11.30 ure ter od 15.30 do 16.00 ure
Od ideje do kreacije oblačila: UM MARIBOR, dr. Sonja Šterman in Majda Sfiligoj Smole

SPREMLJEVALNE PRIREDITVE – DOGODKI

Glasovanje - vsak dan od sobote do srede lahko obiskovalci glasujejo za naj model oblačila
«Ekoci Green design« - iz naravnih materialov - predstavitveni prostor »Ekoci Green design » hala D

POSLOVNE PREDSTAVITVE

Četrtek dne 25. 8. 2016 OB 10.00 URI
EKOCI GREEN DESIGN - OD IDEJE DO OBLEKE - KAKO NAPREJ
Posvet in razglasitev najbolj inovativnih oblačil iz naravnih materialov, podelitev plaket nagrajencem v kategoriji po oceni strokovne komisije ter v kategoriji po oceni ljudstva

 

agra banner v1slo

KOOPERACIJSKO SREČANJE MEET4BUSINESS

Več informacij in vabilo...

 

 

 A Buce 2016   A Polka 2016   A Povlecimo 2016 

DRUŽABNA TEKMOVANJA

 

 

 

image222 image002 image003

DELAVNICE ZA PRIPRAVO PERMAKULTURNO-BIODINAMIČNEGA VRTA

Priprava vrta poteka v organizaciji Podjetja Amarant in pod strokovnim vodstvom Fanči Perdih.
Na delavnicah na vrtu pomagajo različna Slovenska biodinamična društva in krožki.

Na vrtu so zasajene kapusnice, solata, korenovke, fižol in gredice s plodovkami.

Posebnost je pripravljena gredica z mrežo iz konopljine vrvice kot podlaga za oporo paradižniku in fižolu, da se popneta po opori in se s tem izogneta preveliki vlagi in možnosti razvijanja bolezni.

Vzorčno je predstavljen vertikalni vrt (Bivito- Bio Inovativni Vrt) in zasaditev vrtnin in cvetlic na 1,3m2 površine s tem dobimo 2m2 sadilnih površin + prostor za razrast rastlin.

 

 

 

POVEZOVANJE S SLOVENCI V ZAMEJSTVU

Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu bo obeležil 25 letnico zamejstva in povezovanja s Slovenci po svetu na sejmu že na otvoritveni slovesnosti. Predstavile se bodo kulturne skupine zamejcev iz Koroške, Porabja, Tržaške pokrajine ter Gorskega Kotorja. Na razstavnem prostoru MKGP bo imel Agroslomak svojo informativno stojnico. Svoj sejemski dan bodo v ponedeljek, 22. 8. še posebej obeležili Porabski Slovenci.

 

MEDNARODNO SODELOVANJE

Država partnerica sejma AGRA bo Madžarska, ki bo predstavila svojo ponudbo živilske in prehranske industrije, kulinarike, turistično ponudbo, opremo za živilsko in prehrambno industrijo ter kmetijsko mehanizacijo.
Na sejmu se bodo predstavile tudi druge države s skupinskimi predstavitvami: Srbija z Avtonomno pokrajino Vojvodino, Belorusija, Avstrija, Poljska ter pokrajine Međimurska županija in Županijska komora Sisak iz sosednje Hrvaške.

 

POSLOVNE PREDSTAVITVE

Agra bo predstavljala vrhunsko poljedelsko, živinorejsko, vinogradniško, sadjarsko in gozdarsko mehanizacijo, orodja in opremo, živila in vina, eko živila, semena in sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin ter živali, opremo za živilsko-predelovalno industrijo, vinarstvo in vinogradništvo, izdelke za trajnostno gradnjo ter uporabo obnovljivih virov energije.
Pomembno vlogo bo imela domača živilska industrija, ki bo posamezne panoge, kot so žitarstvo, vinarstvo in sadjarstvo predstavila s skupinskimi nastopi.

 

STROKOVNE PREDSTAVITVE, SPECIALIZIRANE KOMERCIALNE RAZSTAVE

 

STROKOVNE PREDSTAVITVE ŽIVALI

 

STROKOVNA RAZSTAVA RASTLINSKE PROIZVODNJE V MEDNARODNEM LETU STROČNIC

 

STROKOVNI POSVETI IN STANOVSKI DNEVI  

 

SPREMLJEVALNE PRIREDITVE - DOGODKI

 

 

 

Zlozenka A4 AGRA 2016 prva

Prospekt AGRA 2016

 

Težišča sejma 2016

  • Mednarodno leto stročnic
  • industrijska konoplja
  • zelišča in aromatske rastline
  • ekološko kmetijstvo in živila
  • hrana iz naše bližine - lokalna prehranska oskrba
  • gozd in les - naše bogastvo
  • kmetijska tehnika za varno in okolju prijazno kmetovanje

 

 

 

AGRA 2015

 

»Agra 2015 ponuja zgodbo o uspehu. V tej zgodbi sodeluje 1.785 podjetij, podjetnikov, kmetov in institucij, ki so uspešni in želijo biti uspešni tudi v prihodnje. Za uspeh pa je potrebno znanje, vztrajnost in pošteno delo. Vse to imajo podjetja in institucije, ki sodelujejo na letošnji Agri. Kot take so znale narediti Agro kot gospodarski, strokovni, politični in družabni dogodek, ki traja 6 dni in v teh 6- tih dneh sooči blizu 129.000 obiskovalcev, vse tisto kar danes lahko pričakujemo od tovrstne prireditve.

Celotna zaključna informacija o sejmu AGRA

 DSC 9823 DSC 9859  DSC 1535

Fotoutrinki sejma


 

Spletna stran uporablja piškotke.

Z uporabo spletne strani se strinjate tudi z uporabo piškotkov.

Se strinjam